Szkolenia online z zaświadczeniem

UWAGA!!! Wystawiamy zaświadczenia na drukach MEN. Niniejszy kurs online RODO przygotowuje do wykonywania zawodu “Administrator Bezpieczeństwa Informacji” (kod zawodu 242111 Klasyfikacji Zawodów i Specjalności) oraz pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych

ADRESACI KURSU online RODO – ochrona danych osobowych w zakładzie pracy

Kurs online RODO – Ochrona danych osobowych w zakładzie pracy” dedykowany jest wszystkim osobom, zajmującym się albo planującym zarządzanie danymi osobowymi w firmie albo organizacji.

W trakcie naszego kursu dowiesz się, jak gromadzić, przetwarzać, udostępniać, archiwizować dane osobowe, rejestrować ich zbiory, udzielać pełnomocnictw, postępować w razie kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapoznasz się z ustawową nomenklaturą, poznasz pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych, pobierzesz stosowne wzory pism, wniosków, rejestrów i upoważnień, niezbędnych w codziennej pracy. Nasz kurs online RODO – ochrona danych osobowych nastawiony jest na zdobycie przede wszystkim wiedzy praktycznej, gotowej do natychmiastowego wykorzystania w pracy.

Kurs online RODO – ochrona danych osobowych pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do zgodnego z ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO gromadzenia, przetwarzania i usuwania danych osobowych jak również udostępniania ich podmiotom trzecim i odbiorcom danych.

Kurs online RODO – ochrona danych osobowych w zakładzie pracy kompleksowo omawia tematykę danych osobowych – począwszy od ich pozyskania od osoby fizycznej czy podmiotu trzeciego, poprzez wszystkie etapy przetwarzania danych osobowych, aż do ich zanonimizowania czy usunięcia. Szkolenie napisane jest zrozumiałym językiem, pozwalającym na zrozumienie zagadnienia i materii prawnej również osobom nie mającym na co dzień kontaktu z przepisami prawa. Forma szkolenia jest przystępna, pozwala nawet osobom początkującym w tematyce RODO w stosunkowo krótkim czasie opanować zasady przetwarzania danych osobowych pod rządami rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych i nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.


CZAS TRWANIA KURSU online RODO – ochrona danych osobowych w zakładzie pracy

W kursie uczestniczysz, kiedy masz czas. Nie narzucamy tempa nauki, jej harmonogramu itp.

Sam decydujesz o tym, kiedy się uczysz i kiedy ukończysz kurs. Możesz go powtórzyć po ukończeniu – w całości albo wybrane lekcje

Dostęp do kursu otrzymujesz na 90 dni, ale możesz skończyć go dużo szybciej – wszystko zależy od chęci i zaangażowania. A gdyby dostęp upłynął, a nie zmieścisz się w czasie z ukończeniem szkolenia – po prostu daj nam znać, zawsze bez żadnych dodatkowych opłat przedłużamy/odnawiamy dostęp do szkolenia

Orientacyjny czas trwania kursu to 24 godziny, ale realny czas jego ukończenia zależy tylko od Uczestnika.


CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU RODO – ochrona danych osobowych w zakładzie pracy

Po ukończeniu kursu otrzymasz od nas stosowne zaświadczenie MEN i certyfikat, które wyślemy Ci w ciągu dwóch dni od dnia ukończenia kursu. Za drukowane certyfikaty i zaświadczenia nie ponosisz żadnych dodatkowych opłat.


UCZESTNICTWO W KURSIE online RODO – ochrona danych osobowych w zakładzie pracy

Nie masz czasu na dojazdy na szkolenia stacjonarne? Wolisz samodzielną i efektywną naukę przez internet z ciągłym wsparciem Trenera? Skorzystaj z naszego kursu online RODO – ochrona danych osobowych w zakładzie pracy. To proste – zakładasz konto, logujesz się kiedy chcesz i gdzie chcesz, przerabiając po kolei poszczególne lekcje i testy. Pamiętaj, na każdym etapie nauki możesz korzystać z pomocy Trenera – autora kursu. Możesz liczyć na odpowiedź na każde pytanie, nie tylko w zakresie kursu, ale na wszelką merytoryczną pomoc.


ORGANIZATOR SZKOLENIA RODO – ochrona danych osobowych w praktyce – szkolenie online z zaświadczeniem MEN

Jesteśmy jednostką szkoleniową, wpisaną do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.18/00091/2015 oraz Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 130267. Posiadamy uprawnienia do wystawienia dokumentów ukończenia szkolenia w postaci zaświadczenia na druku MEN, według przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Kurs online RODO – ochrona danych osobowych w zakładzie pracy – szczegółowe i najważniejsze informacje na temat RODO, jego wdrożenia w zakładzie pracy, zasad przetwarzania danych osobowych i wiele innych. Do tego kilkanaście niezbędnych wzorów zgód, oświadczeń, rejestrów i formularzy do pobrania i wykorzystania w codziennej praktyce.


Program Kursu

Ogólnie o RODO
Rozporządzenie RODO – informacje wstępne, podstawowe definicje i zagadnienia 01:00:00
RODO – podstawowe definicje 01:00:00
Przetwarzanie danych osobowych w przepisach RODO 01:15:00
Prawa osób, których dane osobowe dotyczą 01:15:00
Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych a RODO 00:30:00
Obowiązki informacyjne administratora danych w świetle RODO
Obowiązek informacyjny i dostęp do danych osobowych 01:15:00
Prawa osób fizycznych, której dane osobowe są przetwarzane 01:15:00
Profilowanie
Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji 00:45:00
Dane osobowe - zagadnienia ogólne
Administrator danych i procesor danych
Administrator danych osobowych 01:30:00
Współadministrator danych osobowych 00:30:00
Procesor (podmiot przetwarzający dane osobowe). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 01:30:00
Rejestr czynności przetwarzania
Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych 01:30:00
Bezpieczeństwo danych osobowych
Jak bezpiecznie przechowywać dokumentację ochrony danych osobowych 01:00:00
Naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu oraz zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych 01:00:00
Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych 00:45:00
Inspektor ochrony danych (IOD)
Inspektor ochrony danych osobowych 01:30:00
Zadania inspektora ochrony danych osobowych 01:00:00
Polityka bezpieczeństwa
Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych 00:45:00
Kodeksy postępowania i certyfikacja 00:30:00
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 00:45:00
Odpowiedzialność finansowa i sankcje za naruszanie przepisów RODO i innych przepisów o ochronie danych osobowych 00:45:00
Dane osobowe pracowników i ich przetwarzanie
Zakres przetwarzania danych osobowych pracowników i kandydatów do zatrudnienia w procesie rekrutacji. 00:45:00
Weryfikacja danych osobowych i informacji, podawanych przez kandydatów do zatrudnienia 00:45:00
Dane osobowe w aktach osobowych pracownika i dokumentacji pracowniczej 01:00:00
Monitoring w zakładach pracy a kwestia ochrony danych osobowych w kontekście rozporządzenia RODO 00:45:00
Na zakończenie
Na zakończenie, podsumowując rozporządzenie RODO 00:15:00
Część "stara" szkolenia
Dane osobowe 00:01:00
Identyfikacja danych osobowych i dane wrażliwe 00:01:00
Podleganie przepisom ustawy o ochronie danych osobowych 00:01:00
Kto odpowiada za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych 00:00:45
Zbiory danych osobowych 00:00:45
Administrator Danych Osobowych (ADO) 00:00:30
Obowiązki informacyjne Administratora Danych Osobowych i zabezpieczenie danych 00:01:30
Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) 00:00:45
Odbiorca danych osobowych 00:00:20
Dokumentacja ochrony danych osobowych
Zakres dokumentacji i polityka bezpieczeństwa 00:01:00
Instrukcja zarządzania systemem informatycznym 00:01:00
Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz ich rejestr 00:00:45
Rejestracja, aktualizacja i wykreślenie zbioru danych osobowych 00:01:00
Zasady przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych 00:01:00
Przekazywanie, powierzanie, udostępnianie, usuwanie i archiwizacja danych osobowych 00:01:00
Organy kontrolne i zasady odpowiedzialności karnej
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i kontrola danych osobowych 00:00:45
Odpowiedzialność karna 00:00:20
Skrypt kursowy do pobrania 00:00:00
RODO - nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych od 25 maja 2018 roku
Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych – nowe regulacje obowiązkowe od maja 2018 roku 01:00:00
Dane osobowe wrażliwe i ich przetwarzanie w świetle nowych regulacji RODO 00:30:00
Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą w świetle regulacji RODO 00:30:00
Profilowanie – nowe rozwiązania w rozporządzeniu ogólnym RODO 00:15:00
Nowe obowiązki administratora danych osobowych w świetle nowych regulacji RODO 00:30:00
Dokumentacja przetwarzania danych osobowych w świetle regulacji RODO 00:30:00
Inspektor ochrony danych osobowych i jego obowiązki 00:20:00

Opinie o kursie

5

5
52 ratings
 • 5 gwiazdek52
 • 4 gwiazdek0
 • 3 gwiazdek0
 • 2 gwiazdek0
 • 1 gwiazdek0
 1. Polecam kurs RODO - ochrona danych osobowych w zakładach pracy

  5

  Poza treścią stricte merytoryczną pojawiają się przykłady oraz uwagi co do treści bardzo ważnych z perspektywy ADO.

 2. 5

  5

  Kurs bardzo poprawnie merytorycznie skonstruowany. Zdobyta wiedza przyda mi się w pracy.

 3. Pozytywna ocena kursu

  5

  Kurs dotyczący RODO spełnił moje oczekiwania. Otrzymałam dużo niezbędnych informacji, umożliwiających mi zajmowanie się tematyką ochrony danych osobowych w miejscu pracy.

 4. Kurs online RODO - ochrona danych osobowych w zakładzie pracy

  5

  Bardzo dobry kurs dający autonomię kursantowi. Masa użytecznych informacji. Załączniki do pobrania. Skrypt ze streszczeniem kursu także do pobrania. Pan kierownik niezwykle pomocny, służy radą i pomocą w każdej sytuacji.

 5. Polecam początkującym jak i bardziej doświadczonym

  5

  Kurs jest napisany prostym i zrozumiałym językiem. Uwzględnia aktualne akty prawne, jak i nie zapomina o początkach drogi z ochroną danych osobowych. Polecam i zachęcam do skorzystania z kursu 🙂

 6. Ochrona danych osobowych

  5

  Super kurs, dużo przykładów. Polecam!
  -Marta

 7. 5

  Kurs napisany prostym, zrozumiałym językiem. Garść najważniejszych informacji dla osób rozpoczynających swoją przygodę z RODO.
  POLECAM 🙂

 8. Bardzo dobrze opracowany kurs.

  5

  Jestem bardzo zadowolona z zakupu tego kursu. Wiele przydatnych informacji oraz plików.

 9. Bardzo przydatny kurs

  5

  Kurs zawiera bardzo dużo materiału, zarówno z części “ogólnej” dot. ochrony danych osobowych, jak i szczegółowych- odnoszących się konkretnie do RODO. Bardzo polecam, w szczególności przedsiębiorcom chcącym sumiennie realizować obowiązki ADO.

 10. Gorąco polecam

  5

  Super przygotowany kurs. Dużo przykładów, informacji praktycznych A co najważniejsze napisany językiem zrozumiałym.

 11. Polecam kurs !!

  5

  Bardzo dobry kurs, wiele przydatnych informacji. Polecam

 12. Kurs RODO

  5

  Jestem bardzo zadowolony z informacji uzyskanych w tym kursie. Pakiet tych informacji pozwoli zarządzać lepiej danymi osobowymi w mojej Spółce.

 13. 5/5

  5

  Jestem zadowolony z zainwestowanych pieniędzy w kurs

 14. Bardzo dobry

  5

  Polecam, materiały zawarte w kursie w przystępny sposób pomogły mi zaznajomić się z tematem.

 15. POLECAM :)

  5

  Kurs wart swojej ceny. Mega solidnie przygotowane szkolenie.

 16. Polecam!!

  5

  Kurs opracowany bardzo rzetelnie, bardzo dużo wzorów pism do pobrania.

 17. RODO - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  5

  Wszystkie informacje podane w konkretny i rzetelny sposób. Polecam!

 18. Super.

  5

  Wszystkie informacje plus niezbędne załączniki.

 19. RODO – ochrona danych osobowych w zakładzie pracy

  5

  Wszystko podane w jasny i przystępny sposób. Polecam.

 20. ochrona danych osobowych

  5

  Kurs przygotowany rzetelnie. Każdy znajdzie tu wiele cennych uwag

 21. Kurs online RODO - ochrona danych osobowych w zakładzie pracy

  5

  Kurs bardzo fachowo przeprowadzony. Wszystko czytelnie rozpisane na przykładach. Polecam.

 22. Bardzo dobry kurs

  5

  Kurs bardzo dobrym, czytelny, przygotowany z niezwykłą starannością i dbałością o szczegóły. Bardzo łatwy w nauce,

 23. Kompendium wiedzy o RODO

  5

  Najważniejsze informacje w jednym miejscu. Wszystko podane w jasny i przystępny sposób. Polecam.

 24. Kurs RODO

  5

  Bardzo serdecznie polecam, jasno wszystko wyjaśnione normalnym językiem 🙂

 25. Rewelacyjny

  5

  Bardzo dobry treściwy zrozumiały dużo informacji przykłady pism upoważnienia rewelacyjny

 26. Profesjonalny i czytelny kurs

  5

  Bardzo dobrze i profesjonalnie przygotowany kurs. Polecam!

 27. Szkolenie - ODO

  5

  Polecam. Bardzo dobrze opracowane z cennymi wskazówkami i przykładami.

 28. 5

  Szkolenie godne polecenia, zawiera wszystkie niezbędne informacje związane z ochroną danych osobowych.

 29. POLECAM

  5

  Szkolenie godne polecenia. Materiały zawierają wszystkie niezbędne kwestie związane z ochroną danych osobowych.

 30. Polecam

  5

  Polecam. Jasne, czytelne i oddzielone symbolami i znakami podczas całego kursu.

 31. Polecam

  5

  Bardzo solidnie przygotowany kurs. Jestem zadowolona i zdecydowanie mogę go polecić.
  Do plusów kursu należy zaliczyć: możliwe do pobrania wzory pism i umów; ciekawy układ treści; uwzględnienie nowelizacji.
  Do minusów: drobne literówki (nie przeszkadzają); brak wyjustowania treści ważnych w tekście.

 32. Polecam

  5

  Serdecznie polecam kurs. Super kontakt, a sam kurs napisany prostym i zrozumiałym językiem.

 33. Szkolenie godne polecenia.

  5

  Szkolenie godne polecenia, bardzo duża ilość materiałów które na pewno przydadzą się w mojej pracy.

 34. Świetny materiał

  5

  Bardzo istotne szkolenie, dużo przejrzystych informacji. Polecam

 35. Rekomendacje

  5

  Szkolenie porusza istotne zagadnienia w sposób przystępny i zrozumiały, wszystko w oparciu o konkretne przykłady i wyczerpujący komentarz. Całość czytelna, przejrzysta i na wysokim poziomie. Organizacja bez zarzutu. Polecam.

 36. Polecam

  5

  Kurs godny polecenia i udziału w nim.

 37. Ochrona danych osobowych w zakładzie pracy

  5

  Informacje aktualne, przekazane w prostej i zrozumiałej formie. Polecam

 38. 5

  Jasno i klarownie przedstawione zagadnienia, wiele przykladów. Polecam!

 39. Jest OK :)

  5

  Fajny kurs, napisany przystępnym językiem, a przy tym naprawdę solidnie przygotowany. Jest kilka literówek – ale to nieistotny drobiazg.
  Z czystym sercem polecam
  Wojtek

 40. Danusia

  5

  Kurs bardzo dobrze przygotowany, kompendium wiedzy, bardzo dobre materiały, odnośniki do bieżących ustaw.Szybko i bardzo profesjonalnie. Serdeczne polecam.

 41. Polecam !

  5

  Bardzo czytelny kurs, przekładający mało zrozumiałe treści ustawy i rozporządzenia na przydatne informacje. Polecam

 42. Rewelacja!!!

  5

  Dziękuje za kolejny świetnie przygotowany kurs!

 43. Zadowolona

  5

  Kurs – bardzo konkretnie , zrozumiale, na temat przejrzyście. Polecam!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

 44. POLECAM Kurs

  5

  Kurs został przygotowany bardzo profesjonalnie. Polecam go wszystkim zainteresowanym tematyką ochrony danych osobowych.

 45. 5

  Polecam ten kurs. Jest dobrze opracowany. Dużo jest konkretnych przykładów dobrze wyjaśniających dany temat.
  Forma jest przejrzysta i czytelna.

425 Uczestnicy

Opinie o naszych szkoleniach

O nas

SPD SZKOLENIA - profesjonalne szkolenia online. Zdobądź praktyczną wiedzę i wartościowy certyfikat. Zapisz się już dziś i ucz się, gdziekolwiek jesteś, na komputerze, tablecie, smartfonie.

SPD: Najlepszy e-learning dla wymagających

Oceniali nas:

Kontakt z nami

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego SPD SZKOLENIA

ul. Szkolna 32, 32-077 Smardzowice

tel. 509 186 561

email: kontakt@spdszkolenia.pl

Wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem: 130267

top
Wszelkie prawa zastrzeżone dla SPD SZKOLENIA - praktyczne kursy online z zaświadczeniem MEN
UWAGA - w okresie stanu epidemii nasze kursy są dostępne cały czas, 7 dni w tygodniuWIĘCEJ TUTAJ
+ +
add_action('bp_before_course_body','add_second_take_course_button'); function add_second_take_course_button(){ echo ''; echo ''; }