Profesjonalny e-learning i szkolenia online

E-learning i szkolenia online – wady i zalety

E-learning jako wygodna forma edukacji

E-learning, jako nowoczesna i wygodna forma edukacji, jest coraz powszechniej stosowanym systemem nauczania i wspomagania procesu dydaktycznego za pomocą urządzeń komputerowych i sieci internet. Ta forma kształcenia pozwala nie tylko na nauczanie bez konieczności bezpośredniego kontaktu Instruktora z Kursantem, ale nierzadko wspomaga również systemy uczenia stacjonarnego.

Przede wszystkim wspomnieć należy, iż e-learning to coś więcej niż szkolenia online. Te ostatnie kojarzą się bowiem z nauczaniem za pomocą internetu, a z kolei e-learning jest pojęciem szerszym, w którym ze względu na możliwości techniczne coraz częściej wspomina się M-learning (nauczanie z wykorzystaniem technologii mobilnych – kursy na tabletach, telefonach komórkowych typu

smartfon itp.)

Jak każda metoda nauczania, e-learning ma swoje zalety i wady. Tych pierwszych jest jednak znacznie więcej. Trudno sprzeciwić się stwierdzeniu, iż w przyszłości e-learning stanowić będzie dynamicznie rozwijającą się formę edukacji.

Do zalet e-learningu (kursy przez internet i szkolenia online) należą z pewnością:

  • dowolny czas pracy i wygoda Kursantów i Uczniów oraz ich nauka we własnym tempie, bez konieczności dopasowywania się do pozostałych, biorących udział w kursie
  • znacznie bardziej efektywne niż w przypadku szkoleń stacjonarnych dopasowanie do potrzeb Kursantów i Uczniów
  • samodzielny wybór formy dostarczania wiedzy oraz jej nośników (opracowania w formie dokumentów, prezentacji, audio, video itp.)
  • minimalizacja czynników typu strach czy nieśmiałość, charakteryzujących kursy w formie stacjonarnej
  • korzyści finansowe – e-szkolenia z reguły są tańsze niż ich stacjonarne odpowiedniki
  • korzyści dla Instruktorów, którzy mają nieograniczony czasowo kontakt z uczestnikami swoich kursów i szkoleń.

Do wad e-learningu natomiast zaliczyć można:

  • brak preferowanego przez niektórych osobistego kontaktu z Instruktorem (choć coraz częściej
  • wrażenie odosobnienia
  • trudniejsze niż w przypadku kursów stacjonarnych opracowywanie materiałów dydaktycznych

Szacuje się, iż obecnie z roku na rok e-learning i e-szkolenia jako forma nauczania zdobywają o 25 % użytkowników więcej. Nie ma co się dziwić – ta forma edukacji na odległość pozwala na swobodne kształtowanie harmonogramu i częstotliwości uczenia się przez Uczestnika.

Wszelkie prawa zastrzeżone