Urlop wypoczynkowy absolwenta studiów. Licencjat – ile lat do urlopu?

Czy licencjat też daje 8 lat do stażu urlopowego? Praca w czasie studiów a urlop wypoczynkowy po studiach

Absolwent studiów (magisterskich czy licencjackich), podejmujący pracę po raz pierwszy, nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 1/12 wymiaru przysługującego mu po przepracowaniu roku. Z reguły osoba taka nie ma jeszcze stażu pracy 10 lat, uprawniającego do wymiaru urlopu w wymiarze 26 dni, stąd przysługuje jej 20 dni urlopu za cały rok kalendarzowy. Zdarzają się jednak przypadki, że podejmowana po studiach praca nie jest pierwszym zatrudnieniem w życiu pracownika. Wielu pracodawców ma wówczas problemy – czy absolwenta studiów wyższych, podejmującego pracę po raz pierwszy po zakończeniu studiów obejmuje okres karencji 1 miesiąca, po przepracowaniu którego absolwent (pracownik) nabywa prawo do urlopu?

Stosownie do treści art. 153 kodeksu pracy, pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 z wymiaru przysługującego mu po przepracowaniu roku. Jest to tzw. pierwszy urlop wypoczynkowy, a z dniem 1 stycznia następnego roku kalendarzowego pracownik nabywa już prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego, od razu w pełnym wymiarze.

Studia wyższe a urlop wypoczynkowy – magisterka i licencjat

Od razu należy zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz. Może się zdarzyć sytuacja, w której absolwent studiów podejmie swoją pierwszą pracę w życiu, a następnie jeszcze w tym samym roku kalendarzowym zmieni pracodawcę. U tego nowego pracodawcy również obowiązuje go miesiąc karencji. Przykładowo, jeśli pracownik został zatrudniony z dniem 1 sierpnia 2017 roku, a następnie od dnia 1 września 2017 roku zmienił pracodawcę, to u pierwszego pracodawcy przysługiwał mu urlop wypoczynkowy w wymiarze 1/12 z 20 dni, czyli 1,66 dnia (udziela się 1 dnia urlopu, a pozostałe 0,66 dni przechodzi na kolejne miesiące, jeśli zatrudnienie trwa nadal. Jeśli zatrudnienie ustaje, pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop), a u drugiego pracodawcy prawo do urlopu pracownik ten uzyskuje również z upływem miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 z 20, czyli 1,66 dnia. Nie ma tu znaczenia, iż nie jest to już pierwsze zatrudnienie w życiu tego pracownika.

Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy absolwent podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy po studiach, ale w czasie studiów już pracował (pozostawał w stosunku pracy). Wówczas, podejmując zatrudnienie po zakończeniu studiów, nie jest on traktowany jako osoba podejmująca pracę po raz pierwszy. Oznacza to, iż urlop wypoczynkowy będzie mu przysługiwał od razu po zatrudnieniu, w wymiarze proporcjonalnym do końca roku kalendarzowego, a nie dopiero po miesiącu zatrudnienia. Jak to wygląda w praktyce? Pokażmy to na przykładzie.

Urlop wypoczynkowy po studiach – przykład

Pracodawca w dniu 1 września 2017 roku zatrudnił dwóch absolwentów – jednego z tytułem magistra, a drugiego z tytułem licencjata. Obaj mają do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, zaliczone 8 lat tytułem ukończenia szkoły wyższej (na potrzeby ustalenia stażu urlopowego licencjat traktowany jest na równi ze studiami magisterskimi, a więc należy się za niego 8 lat do stażu pracy – zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku prawo o szkolnictwie wyższym uczelnia wyższa ma między innymi prawo prowadzić kształcenie na studiach pierwszego stopnia, przez co należy rozumieć studia zmierzające do uzyskania tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzonego odpowiednim dyplomem).

Dla pierwszego z pracowników jest to pierwsza praca w życiu, z kolei drugi w okresie studiów podjął już zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony i pracował w sumie 5 miesięcy). Pierwszy pracownik nabędzie prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 z 20 dni urlopu (czyli 1,66 dnia), natomiast drugi ma prawo do urlopu wypoczynkowego od razu po zatrudnieniu, w wymiarze 4/12 z 20, czyli do 6,67 dnia, a po zaokrągleniu do 7 dni urlopu (w przypadku pierwszego pracownika urlopu wypoczynkowego nie zaokrągla się w górę do pełnego dnia, skoro jest to jego pierwsza praca w życiu).

Należy pamiętać, iż do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu (20 albo 26 dni), nie zalicza się zatrudnienia w oparciu o umowy cywilnoprawne – umowę zlecenia i umowę o dzieło. Jeśli zatem absolwent w czasie studiów pracował na zleceniu, a następnie po ukończeniu studiów podjął zatrudnienie w stosunku pracy, to to zatrudnienie traktowane jest jako pierwsze w życiu, a więc urlop wypoczynkowy będzie mu się należał dopiero z upływem miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 z należnej mu za cały rok puli.

Tematykę urlopów wypoczynkowych (i inne kwestie kadrowe) poruszamy w naszym szkoleniu Kurs kadr przez internet z zaświadczeniem MEN. Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleniową – znajdziesz ją w Katalogu kursów na stronie. Jeśli natomiast preferujesz kursy słuchane – zapoznaj się z naszym szkoleniem: szkolenie kadry i płace wideo. Zapraszamy!

0Komentarzy o "Urlop wypoczynkowy absolwenta studiów. Licencjat – ile lat do urlopu?"

Zostaw wiadomość

O nas

SPD SZKOLENIA - profesjonalne szkolenia online. Zdobądź praktyczną wiedzę i wartościowy certyfikat. Zapisz się już dziś i ucz się, gdziekolwiek jesteś, na komputerze, tablecie, smartfonie.

SPD: Najlepszy e-learning dla wymagających

Oceniali nas:

Ostatnio na blogu

Kontakt z nami

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego SPD SZKOLENIA

ul. Szkolna 32, 32-077 Smardzowice

tel. 509 186 561

email: kontakt@spdszkolenia.pl

Wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem: 130267

Certyfikowane szkolenia online z zaświadczeniem MEN.

top
Wszelkie prawa zastrzeżone dla SPD SZKOLENIA - praktyczne kursy online z zaświadczeniem MEN