Profesjonalny e-learning i szkolenia online

Urlopy macierzyńskie, wychowawcze, urlopy okolicznościowe związane z rodzicielstwem, uprawnienia pracownicze w zależności od wieku dziecka. Ochrona stosunku pracy kobiet w ciąży i pracowników na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Łączenie urlopów rodzicielskich i wychowawczych z pracą.

Program kursu

Uprawnienia rodzicielskie podczas zatrudnienia
Uprawnienia pracownicze kobiet w ciąży 00:00:00
Uprawnienia pracownicze kobiet karmiących 00:00:00
Uprawnienia rodziców w zależności od wieku dziecka 00:00:00
Prawa i obowiązki rodziców powracających z urlopów macierzyńskich 00:00:00
Prawa i obowiązki rodziców powracających z urlopów wychowawczych 00:00:00
Ochrona stosunku pracy związana z rodzicielstwem
Ochrona pracownicza kobiet w ciąży 00:00:00
Pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich i wychowawczych 00:00:00
Ochrona pracowników, korzystających z obniżonego wymiaru czasu pracy 00:00:00
Urlopy macierzyńskie i urlopy rodzicielskie
Urlop macierzyński matki dziecka 00:00:00
Urlop macierzyński przed datą porodu 00:00:00
Wymiar urlopu macierzyńskiego w praktyce 00:00:00
Urlop macierzyński przy śmierci dziecka, urodzeniu martwego dziecka. Przerwanie urlopu macierzyńskiego w związku z hospitalizacją dziecka 00:00:00
Urlop macierzyński dla ojca dziecka 00:00:00
Przekazanie ojcu części urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka 00:00:00
Urlop macierzyński dla ojca dziecka w związku ze śmiercią matki, koniecznością jej hospitalizacji czy porzuceniem dziecka 00:00:00
Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego 00:00:00
Urlop rodzicielski – wymiar urlopu i zasady jego udzielania 00:00:00
Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą 00:00:00
Urlop ojcowski 00:00:00
Urlopy wychowawcze
Zasady udzielania i przerywania urlopu wychowawczego 00:00:00
Łączenie urlopu wychowawczego z pracą 00:00:00
Nieobecności i zwolnienia od pracy, związane z rodzicielstwem
Opieka nad zdrowym dzieckiem 00:00:00
Opieka nad chorym dzieckiem i zwolnienie lekarskie na dziecko 00:00:00
Hospitalizacja matki po porodzie 00:00:00
Urlopy okolicznościowe, związane z rodzicielstwem 00:00:00
Zakończenie
Podsumowanie i pozostałe materiały do pobrania 00:00:00

Recenzje Kursu

N.A

ratings
 • 5 gwiazdek0
 • 4 gwiazdek0
 • 3 gwiazdek0
 • 2 gwiazdek0
 • 1 gwiazdek0

Nie ma jeszcze recenzji dla tego kursu.

0Studentów bierze udział

  Opinie o naszych szkoleniach

  Wszelkie prawa zastrzeżone
  add_action('bp_before_course_body','add_second_take_course_button'); function add_second_take_course_button(){ echo ''; echo ''; }