Jak się liczy wynagrodzenie urlopowe po ponownym zatrudnieniu pracownika na kolejnej umowie o pracę?

Rozliczenie wynagrodzenia urlopowego krok po kroku dla pracownika zatrudnionego na kolejnej umowie o pracę - przykłady

Za czas urlopu wypoczynkowego pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jest to nieobecność płatna, za czas której należy się wynagrodzenie urlopowe. Ten składnik wynagrodzenia wyodrębnia się, gdyż co do zasady pracownik, korzystając z urlopu wypoczynkowego, nie może stracić na wynagrodzeniu – generalnie ma zarobić tyle, ile by zarobił, gdyby nie korzystał z urlopu wypoczynkowego.

O tym, jak się liczy wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego mówią przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Stosownie do przepisów powołanego rozporządzenia, jeśli pracownik ma jedynie stałe składniki wynagrodzenia, to ustalając wysokość wynagrodzenia urlopowego uwzględnia się te składniki stałe w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu korzystania z urlopu wypoczynkowego. Jeśli natomiast pracownik ma również zmienne składniki wynagrodzenia, to te zmienne składniki uwzględnia się w łącznej wysokości, wypłaconej w ciągu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego.

W praktyce zatem, jeśli pracownik zarabia np. 2500 zł miesięcznie i to jedyny składnik jego wynagrodzenia, nie ma żadnych składników zmiennych – premii, prowizji, nadgodzin, dodatku za pracę w porze nocnej itp., to jeśli pracownik ten w danym miesiącu korzysta z urlopu wypoczynkowego, to de facto zarobi on dokładnie tyle samo, ile by zarobił, gdyby nie korzystał z urlopu wypoczynkowego, a więc 2500 zł za miesiąc. Zobrazujmy to na konkretnym przykładzie.

Przykład wyliczenia wynagrodzenia urlopowego

Pracownik pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem w kwocie 3000 zł miesięcznie brutto. Pracownik ten korzystał z urlopu wypoczynkowego w okresie od 5 do 16 marca 2018 roku. W sumie zatem na urlopie przebywał on 10 dni, czyli 80 godzin (po drodze był weekend, który jest dla pracownika wolny od pracy, a urlopu wypoczynkowego udziela się tylko w dni robocze). W marcu 2018 roku pracownik ma do przepracowania w sumie 22 dni robocze, czyli 176 godzin (gdyby nie korzystał z urlopu wypoczynkowego).

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca:

3000 – 3000/176 (godzin do przepracowania w marcu) * 80 (godzin urlopu) = 1636,37 zł

Wynagrodzenie za czas urlopu (wynagrodzenie urlopowe):

3000/176 (stawka za jedną godzinę) * 80 (godzin urlopu) = 1363,63 zł

W sumie wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca oraz wynagrodzenie chorobowe da łącznie 3000 zł, a więc tyle, ile by pracownik zarobił, gdyby nie korzystał z urlopu wypoczynkowego.

Przykład wyliczenia wynagrodzenia urlopowego przy zmiennych składnikach wynagrodzenia

Jeśli pracownik ma również zmienne składniki wynagrodzenia, to sposób liczenia jest nieco inny niż w powyższym przykładzie. Składniki stałe uwzględnia się również z miesiąca korzystania z urlopu wypoczynkowego, natomiast składniki zmienne z 3 miesięcy poprzedzających. Zmodyfikujmy nieco powyższy przykład:

Pracownik pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem w kwocie 3000 zł miesięcznie brutto. Pracownik ten korzystał z urlopu wypoczynkowego w okresie od 5 do 16 marca 2018 roku. W sumie zatem na urlopie przebywał on 10 dni, czyli 80 godzin (po drodze był weekend, który jest dla pracownika wolny od pracy, a urlopu wypoczynkowego udziela się tylko w dni robocze). W marcu 2018 roku pracownik ma do przepracowania w sumie 22 dni robocze, czyli 176 godzin (gdyby nie korzystał z urlopu wypoczynkowego). Oprócz tego pracownik ma premię, która w miesiącu grudniu 2017 wyniosła 250 zł, w miesiącu styczniu 2018 wyniosła 330 zł, a w miesiącu luty 2018 wyniosła 180 zł.

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca:

3000 – 3000/176 (godzin do przepracowania w marcu) * 80 (godzin urlopu) = 1636,37 zł

Wynagrodzenie urlopowe. Zaczynamy od ustalenia wartości godziny urlopowej:

Od składników stałych:

3000/176 (godzin do przepracowania w marcu 2018) = 17,04 zł

Od składników zmiennych (sumę premii z 3 miesięcy poprzedzających dzieli się przez godziny przepracowane w ciągu tych 3 miesięcy poprzedzających):

(250+330+180) : (152+168+160) = 1,58 zł

Łączna wartość godziny urlopowej: 17,04 zł + 1,58 zł = 18,62 zł

Wynagrodzenie urlopowe:

18,62 zł * 80 godzin urlopu = 1489,60 zł

Taki sposób liczenia ma zrekompensować pracownikowi niższą premię – jest ona niższa, gdyż pracownik nie przepracował pełnego miesiąca.

Ponowne zatrudnienie pracownika a wynagrodzenie urlopowe

Powyższa zasada brania do podstawy 3 miesięcy poprzedzających miesiąc korzystania z urlopu wypoczynkowego nie ma zastosowania w przypadku ponownego zatrudnienia tego samego pracownika na kolejnej umowie. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, czyli np. jedna umowa trwała do 31 marca 2018 roku, a kolejna została zawarta w dniu 1 kwietnia 2018 roku, to pracownik może niejako przenieść urlop wypoczynkowy ze starej umowy o pracę na nową, ale nie przenosi składników wynagrodzeń – te bowiem po ponownym zatrudnieniu ustala się od nowa. Jeśli zatem w naszym drugim przykładzie pracownikowi z dniem 31 marca 2018 roku rozwiązała się umowa o pracę, a od dnia 1 kwietnia 2018 roku został on ponownie zatrudniony, to gdyby np. poszedł na urlop wypoczynkowy w czerwcu, to do ustalenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy w czerwcu bralibyśmy składniki stałe z miesiąca czerwca oraz składniki zmienne z kwietnia i maja, a nie z 3 miesięcy wstecz, gdyż nowe zatrudnienie nie trwa jeszcze nawet tych 3 miesięcy.

Podobny pogląd wyraziło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uznając, iż przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (…) w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (…) nie zawierają podstawy prawnej do przyjęcia tezy, że zakres podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego czy podstawy ekwiwalentowej można rozszerzyć na poprzednio rozwiązaną umowę o pracę i z niej wliczyć do podstawy wymiaru uzyskane przez pracownika wynagrodzenia. (…)”.

Jak widzisz, nie jest to trudne. Jeśli natomiast interesuje Cię ta tematyka, zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu kadrowym, na które możesz zapisać się tutaj: kurs kadr online z zaświadczeniem MEN. Szkolenie kompleksowo omawia zagadnienia praktyczne zatrudniania pracowników, w tym również kwestie związane z udzielaniem urlopów wypoczynkowych i rozliczaniem wynagrodzenia za czas urlopu. Szkolenie to w całości, łącznie z prostym testem końcowym, odbywa się przez internet.

0Komentarzy o "Jak się liczy wynagrodzenie urlopowe po ponownym zatrudnieniu pracownika na kolejnej umowie o pracę?"

Zostaw wiadomość

O nas

SPD SZKOLENIA - profesjonalne szkolenia online. Zdobądź praktyczną wiedzę i wartościowy certyfikat. Zapisz się już dziś i ucz się, gdziekolwiek jesteś, na komputerze, tablecie, smartfonie.

SPD: Najlepszy e-learning dla wymagających

Oceniali nas:

Ostatnio na blogu

Kontakt z nami

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego SPD SZKOLENIA

ul. Szkolna 32, 32-077 Smardzowice

tel. 509 186 561

email: kontakt@spdszkolenia.pl

Wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem: 130267

Certyfikowane szkolenia online z zaświadczeniem MEN.

top
Wszelkie prawa zastrzeżone dla SPD SZKOLENIA - praktyczne kursy online z zaświadczeniem MEN