Oddawanie dnia wolnego za święto w sobotę

Jak i kiedy oddawać pracownikowi dzień wolny za święto, wypadające w sobotę?

Święta, które są dniami wolnymi od pracy, zostały wskazane wprost w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. Jeśli takie święto przypada na dzień roboczy pracownika – sprawa jest jasna – jest to dla pracownika dzień wolny. Może się jednak zdarzyć sytuacja, gdy święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy, wypada w niedzielę albo w sobotę czy innym dniu wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. Jeśli święto takie wypada w niedzielę, to pracownik niejako traci, gdyż niedziela jest dla niego i tak dniem wolnym. Nieco inaczej jest jednak, jeśli święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę (albo inny dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy). Wówczas w grę wchodzi oddawanie dnia wolnego za święto w sobotę.

Oddawanie dnia wolnego za święto w sobotę – kiedy i na jakich zasadach

Taka sytuacja, w której święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę, ma miejsce np. w dniu 11 listopada 2017 roku czy 6 stycznia 2018 roku. Pracodawca powinien pamiętać, że za taką sobotę należy zaplanować i oddać pracownikowi dzień wolny. Należy też pamiętać, że pracodawca oddaje ten dzień wolny w okresie rozliczeniowym, w którym to święto wypada, a więc równie dobrze dzień wolny za święto w sobotę pracodawca może oddać jeszcze przed tym świętem. W praktyce większość pracodawców oddaje dzień wolny dopiero po święcie, wypadającym w sobotę. Ma to bowiem pewne znaczenie praktyczne. Dlaczego?

Zwrócić tu trzeba uwagę na jedną rzecz. Może się zdarzyć sytuacja, w której pracownik w okresie np. od 3 do 23 stycznia 2018 roku przebywa na zwolnieniu lekarskim. W święto ustawowo wolne od pracy, a wypadające w sobotę (np. 6 stycznia 2018 roku) pracownik ten będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim jako osoba niezdolna do pracy. Powstaje pytanie, czy takiemu pracownikowi również należy oddać dzień wolny za sobotnie święto?

Święto w sobotę obniża wymiar czasu pracy pracownika

Stosownie do art. 130 §2 kodeksu pracy każde święto, które jest dniem ustawowo wolnym od pracy, a które wypada w dniu innym niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy pracownika o 8 godzin. Jeśli w sobotnie święto wypada w okresie niezdolności pracownika do pracy z powodu choroby, to taka usprawiedliwiona nieobecność obniża również wymiar czasu pracy, niemniej pracownikowi, który w święto w sobotę i tak przebywa na zwolnieniu lekarskim, również należy oddać dzień wolny.

Nieco inaczej jednak będzie, jeśli choroba pracownika wypada w dniu, który został oddany jako dzień wolny za święto w sobotę. Załóżmy, że za święto 6 stycznia 2018 roku, które wypada w sobotę, a której jest dniem ustawowo wolnym od pracy, pracodawca oddał pracownikom dzień wolny w dniu 8 stycznia 2018. Okazuje się, że jeden z pracowników w tym dniu się rozchorował i od dnia 8 stycznia 2018 (który został pracownikom oddany jako dzień wolny za święto w sobotę) przebywa na zwolnieniu lekarskim. W takim przypadku pracodawca nie musi już temu pracownikowi oddawać innego dnia wolnego za święto w sobotę, nawet, jeśli tak naprawdę nie skorzystał on na oddawaniu dnia wolnego, bo i tak miał niejako wolne z powodu niezdolności do pracy. Podobnie będzie z urlopem wypoczynkowym – jeśli pracownik przebywa na urlopie np. od 10 do 25 stycznia, a za święto sobotnie 6 stycznia 2018 pracodawca oddaje pracownikom dzień wolny w dniu 11 stycznia, to pracownik i tak ma wtedy wolne z powodu urlopu wypoczynkowego, a więc oddawanie dnia wolnego za święto sobotnie w innym terminie nie należy mu się.

Jak oddawać dzień wolny za święto, wypadające w sobotę?

Co do zasady pracodawca sam wskazuje dzień, który oddaje pracownikom za sobotnie święto. Powinien wyznaczyć taki dzień w okresie rozliczeniowym, w którym wypada to święto. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca wskazał pracownikom kilka dat do wyboru, a nawet aby to pracownicy sami zaproponowali dni, w których chcieliby sobie ten dzień wolny za święto w sobotę odebrać.

Należy pamiętać, że co do zasady za organizację czasu pracy w zakładzie pracy odpowiada pracodawca, a więc może on wyznaczyć różne daty odbioru sobotniego święta dla różnych grup pracowników, a nawet dla każdego pracownika indywidualnie. Jak już wspomnieliśmy powyżej – pracownikowi nie opłaca się „kombinować” i uciekać na zwolnienie lekarskie, jeśli wskazana przez pracodawcę data odebrania dnia wolnego za sobotnie święto mu nie pasuje, licząc na to, że pracodawca będzie musiał wyznaczyć inny dzień. Nie będzie musiał, a ten dzień wolny za święto w sobotę po prostu pracownikowi przepadnie.

Jeśli jesteś zainteresowana poruszoną w artykule tematyką, czy w ogóle czasem pracy pracowników, kwestiami rozliczania, planowania grafików itp., zapraszamy Cię do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej dla kadrowych. Więcej na ten temat znajdziesz na stronach naszych szkoleń:

Specjalista do spraw kadr – szkolenie online z zaświadczeniem MEN

Specjalista do spraw kadr i płac – wideoszkolenie z zaświadczeniem MEN

 

 

 

24 października 2017

0Komentarzy o "Oddawanie dnia wolnego za święto w sobotę"

Zostaw wiadomość

O nas

SPD SZKOLENIA - profesjonalne szkolenia online. Zdobądź praktyczną wiedzę i wartościowy certyfikat. Zapisz się już dziś i ucz się, gdziekolwiek jesteś, na komputerze, tablecie, smartfonie.

SPD: Najlepszy e-learning dla wymagających

Oceniali nas:

Ostatnio na blogu

Kontakt z nami

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego SPD SZKOLENIA

ul. Szkolna 32, 32-077 Smardzowice

tel. 509 186 561

email: kontakt@spdszkolenia.pl

Wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem: 130267

Certyfikowane szkolenia online z zaświadczeniem MEN.

top
Wszelkie prawa zastrzeżone dla SPD SZKOLENIA - praktyczne kursy online z zaświadczeniem MEN