Szkolenia online z ochrony danych osobowych dla pracowników służby zdrowia

Kursy online dla pracowników służby zdrowia

Szkolenia online z ochrony danych osobowych cieszą się ogromnym zainteresowaniem. 24 maja 2018 roku w życie weszło Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które wymusiło dostosowanie funkcjonowania niemal wszystkich podmiotów gospodarczych, firm, instytucji państwowych, ośrodków służby zdrowia do nowych przepisów. RODO ma na celu ujednolicenie przepisów związanych z ochroną danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Do tej pory każde państwo mogło na chronić dane na swoich zasadach, obecnie przepisy są takie same. Rozporządzenie składa się z wielu punków, które wymagają dobrego zrozumienia i prawidłowej interpretacji.

Niestety, samodzielnie ciężko zrozumieć ustawę, dlatego szkolenia online z RODO są dużym wsparciem. Kontakt z danymi osobowymi ma wiele firm i instytucji, a także przychodnie, szpitale i ośrodki zdrowia. Pracownicy służby zdrowia niemal na każdym etapie swojej pracy stykają się z danymi pacjentów, także danymi wrażliwymi. Bardzo istotne, aby dane były prawidłowo przetwarzane zarówno w czasie rejestracji, jak i dalszych procedur medycznych. Nie jest to łatwe, w rozporządzaniu nie podano, jakie środki ochrony należy zastosować. Szkolenia online z ochrony danych osobowych dla pracowników służby zdrowia tłumaczą, jak prawidłowo postępować i nie narażać pacjentów na ryzyko utraty danych.

Szkolenia online z ochrony danych osobowych – jak wyglądają?

Oferta szkoleń online z RODO jest bardzo szeroka, regularnie się powiększa. Zrozumienie i przestrzeganie rozporządzenia jest bardzo ważne, a samodzielne czytanie dokumentu nie zawsze przynosi zadowalający skutek. Każdy pracodawca powinien zadbać, aby kadra przeszła szkolenia online i poznała główne założenia RODO. W internecie można znaleźć dwa podstawowe rodzaje szkoleń z ochrony danych osobowych, tzn. synchroniczne i asynchroniczne. Szkolenia synchroniczne odbywają się w czasie rzeczywistym, na żywo. Wykładowca łączy się w określonym czasie z grupą uczestników i na bieżąco omawia poszczególny punkty rozporządzenia.

Szkolenia online z ochrony danych osobowych
Szkolenia online z ochrony danych osobowych

Ta forma jest bardzo skuteczna, bezpośredni kontakt z prowadzącym pozwala na zadawanie pytań i otrzymywanie szybkich informacji zwrotnych. Uczestnicy i wykładowca widzą się i słyszą, mogą prowadzić dyskusje, podawać przykłady przestrzegania RODO ze swojej pracy. W trakcie zajęć kursanci zapoznają się ze wzorami dokumentów, klauzulami, umowami, rejestrami itp. Wykładowcy mogą podsuwać pracownikom służby zdrowia konkretne rozwiązania i narzędzia, które można wykorzystać w konkretnym miejscu pracy. Szkolenia asynchroniczne wyglądają nieco inaczej. Wykłady są przygotowane wcześniej, a zainteresowane osoby dostają do nich dostęp po opłaceniu szkolenia.

W tej formie nie ma bezpośredniego kontaktu z prowadzącym, dlatego nie można liczyć na odpowiedzi na trudne pytania, trzeba dochodzić do nich samemu. Kursanci mogą korzystać z nagrań audio i video, materiałów w formie plików pdf., prezentacji itp., które w przystępny i zrozumiały sposób tłumaczą zagadnienia związane z RODO w służbie zdrowia. Z materiałów można korzystać w dowolnym czasie. Każdy może uczyć się w swoim tempie. Ta forma kursów jest polecana dla osób, które nie muszą wprowadzać rozporządzenia w firmie, a jedynie muszą wiedzieć, jak chronić dane i prawidłowo je przetwarzać.

Z asynchronicznych szkoleń online z ochrony danych osobowych mogą korzystać recepcjoniści, pielęgniarki, lekarze, pracownicy administracji, pracujący w szpitalach i przychodniach. Zarówno szkolenia synchroniczne, jak i asynchroniczne powinny kończyć się wydaniem odpowiedniego zaświadczenia MEN lub certyfikatu. To poświadczenie dla pracodawcy, że dana osoba zna RODO i wie, jak dbać o dane osobowe pacjentów.

Kto powinien korzystać ze szkoleń online z ochrony danych osobowych dla pracowników służby zdrowia?

Służba zdrowia to nie tylko lekarze i pielęgniarki. W szpitalach i przychodniach pracuje cały sztab ludzi, którzy wspomagają pracę specjalistów. Każda z tych osób ma styczność z danym osobowymi pacjentów, dlatego musi wiedzieć, jak prawidłowo je chronić i przetwarzać. Ze szkoleń online z RODO powinni skorzystać lekarza, pielęgniarki, rejestratorki, pracownicy biurowi, informatycy, którzy opiekują się systemami obsługującymi daną przychodnię czy szpital. Jeżeli wszystkie te osoby będą świadome ważności ochrony danych, tylko wtedy dane będę bezpieczne. Świadomość każdej osoby odgrywa ogromną rolę, ponieważ zaniechania na którymś etapie przetwarzania danych mogą spowodować poważne problemy.

Nieprzestrzeganie RODO wiąże się z ogromnymi karami finansowym, a także utratą zaufania społecznego. W internecie można znaleźć szkolenia dla osób, które dopiero poznają RODO, jak i dla tych, które znają rozporządzenia, ale chcą odświeżyć swoją wiedzą, zdobyć nowe wiadomości, które pomogą lepiej dbać o dane pacjentów. W ośrodkach zdrowia niezbędne jest powołanie Inspektora Danych Osobowych. Osoby wyznaczone do pełnienia tej funkcji również mogą skorzystać ze szkoleń online. W takim wypadku najlepiej wybrać formą synchroniczną, umożliwiającą kontakt z doświadczoną osobą, która przekaże potrzebną wiedzę.

Szkolenia online z ochrony danych osobowych
Szkolenia online z ochrony danych osobowych

Ze szkoleń online z ochrony danych osobowych dla pracowników służby zdrowia powinni również skorzystać lekarze, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Oni również na co dzień mają kontakt z danymi osobowym, dlatego muszą wiedzieć, co robić, aby ich działania były zgodne z rozporządzeniem. Właściciele praktyk lekarskich są Administratorami danych i ponoszą ryzyko kar finansowych związanych z nieprzestrzeganiem rozporządzenia.

Tematy poruszane na szkoleniach online z RODO dla służby zdrowia

Wartościowe szkolenia online z RODO powinny omawiać zarówno teorię, jak i praktykę. Bardzo ważne jest, aby wykładowcy omówili kluczowe założenia dokumentu, a także pokazali na przykładach rozwiązania, które można wdrożyć w przychodniach czy szpitalach. Pracownicy służby zdrowia, którzy biorą udział w  kursach, powinni poznać wszystkie dokumenty, z którymi mogą mieć do czynienia. Zdalne szkolenia z RODO podzielone są zazwyczaj na krótkie moduły. Na początku omawiane jest całe rozporządzenia, następnie wykłady poświęcone są RODO w służbie zdrowia. Główne tematy, które pojawiają się na zdalnych szkoleniach to;

 • Co to są dane osobowe?
 • Jak rozpoznać dane wrażliwe?
 • Na czym polega ochrona danych osobowych?
 • Obowiązki informacyjne i uprawnienia informacyjne.
 • W jaki sposób placówka medyczna przetwarza dane osobowe?
 • Podstawy przetwarzania danych osobowych pacjentów.
 • Jakie zbiory danych osobowych posiadają placówki medyczne?
 • Dokumentacja ochrony danych osobowych w służbie zdrowia.
 • Odpowiedzialność cywilna spowodowana brakiem dokumentacji.
 • Udostępnianie osobowych danych medycznych.
 • Zabezpieczenie dokumentacji medycznej i danych osobowych pacjenta.
 • Obowiązki osób, mających kontakt z danymi osobowymi.
 • Co grozi za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia?
 • Jaką funkcję pełni Inspektor Danych Osobowych?

Oczywiście to nie wszystkie tematy, które są poruszane na internetowych szkoleniach. Jest ich o wiele więcej, niektóre pojawiają się w trakcie zajęć, są wynikiem dyskusji uczestników. W trakcie szkoleń uczestnicy uczą się wypełniać potrzebne dokumenty, poznają narzędzia, ułatwiające przestrzeganie rozporządzenia. Każdy kursant otrzymuje materiały, z których może korzystać poza szkoleniem.

Wymagania techniczne wynikające z RODO

Na szkoleniach online z ochrony danych osobowych omawiane są również narzędzia techniczne, które trzeba wdrożyć w placówkach medycznych. To właśnie dzięki nim oraz ludzkiej świadomości dane mogą być bezpieczne. Podstawowe elementy, o których muszą pamiętać wszyscy pracownicy ośrodków służby zdrowia to:

 • Prawidłowa ochrona komputerów firmowych i mobilnych – ważne jest legalne oprogramowanie oraz skuteczne, na bieżąco aktualizowane programy antywirusowe. Pracownicy muszą pamiętać o stosowaniu silnych haseł i wyłączaniu monitorów zawsze, gdy opuszczają stanowisko pracy.
 • Szyfrowanie stron placówek medycznych – to ważny element, który zapobiega wyciekom danych. Do tego celu potrzebne jest profesjonalne oprogramowanie oraz odpowiednie rozwiązania sprzętowe (pisaliśmy na naszym innym blogu: Dane osobowe pacjenta).
 • Prowadzenie bieżącej dokumentacji – każda placówka musi prowadzić na bieżąco rejestry dotyczące przetwarzania danych osobowych. Przydadzą się do tego specjalne programy.
 • Bezpieczna utylizacja sprzętu – urządzenia, które przestają być używane, należy bezpiecznie zniszczyć. Konieczne jest usunięcie wszystkich zapisanych danych osobowych,
Szkolenia online z ochrony danych osobowych
Szkolenia online z ochrony danych osobowych

Kary wynikające z nieprzestrzegania RODO

Każdy osoba, która prowadzi lub zarządza placówką medyczną, musi zdawać sobie sprawę, że nieprzestrzeganie rozporządzenia niesie za sobą ogromne kary. W ustawie zostały ustalone maksymalne progi kar. Grzywnę do 10 mln euro lub do 2% całkowitego rocznego obrotu mogą zapłacić właściciele i zarządzający placówkami zdrowia, którzy nie wypełniają obowiązku informacyjnego, nieprawidłowo prowadzą dokumentację czy mają widoczne braki w systemach ochrony danych. Większa kara, bo do 20 mln euro lub 4 proc. całkowitego rocznego obrotu grozi takim podmiotom medycznym, które łamią podstawowe zasady przetwarzania danych, zasady konsumenckie oraz udostępniają dane osobowe osobom niepowołanym. Oprócz kar finansowych szpitale i przychodnie muszą się liczyć z utratą zaufania społecznego, a tym samym z utratą pacjentów.

Jak prawidłowo dbać o dane osobowe w placówkach medycznych?

Dbanie o dane osobowe jest kluczowym elementem prawidłowego funkcjonowania placówek medycznych. Szkolenia online z ochrony danych osobowych pomagają zrozumieć, jak ważne jest takie działanie, tłumaczą rolę każdego pracownika w dbaniu o bezpieczeństwo danych. Według RODO dane pacjentów muszą być odpowiednio chronione, przetwarzane, a także udostępniane. Każdy pacjent musi mieć do nich wgląd, może również żądać ich usunięcia. W celu prawidłowego wdrażania RODO należy zastosować odpowiednie narzędzia oraz dokumentacje, ważne jest również przeszkolenia każdego pracownika służby zdrowia.

Osoby zarządzające daną placówką muszą pamiętać, że z danymi osobowymi mogą pracować tylko takie osoby, które mają do tego upoważnienie, np. przeszły odpowiednie szkolenie. Ważne również, aby każdy pracownik wiedział, że nieprawidłowości związane z nieprzestrzeganiem RODO należy zgłaszać do odpowiednich organów. Prawidłowe dbanie o dane osobowe pacjentów powinno stać się nawykiem każdej osoby, która ma z nimi kontakt. Początkowo może wydawać się to trudne, ale to kwestia przeszkolenia i odpowiedniej wiedzy.

Szkolenia online dla Inspektorów Danych Osobowych

W podmiotach medycznych, tj. przychodnie i szpitale niezbędne jest powołanie Inspektora Danych Osobowych. To osoba, która dba, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Takie działanie jest trudne, wymaga odpowiedniej wiedzy i przygotowania. Ochrona danych osobowych pacjentów polega na:

 • Przygotowaniu i wdrożeniu odpowiedniej dokumentacji,
 • Przeszkoleniu kadry z zakresu prawidłowego przetwarzania danych osobowych,
 • Dbaniu, aby dostęp do danych miały tylko osoby upoważnione,
 • Pilnowaniu, aby nieprawidłowości były zgłaszane do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Szkolenia online z ochrony danych osobowych
Szkolenia online z ochrony danych osobowych

Osoby, które biorą udział w szkoleniu online dla Inspektorów, poznają szczegółowo takie zagadnienia jak:

 • Ochrona danych osobowych,
 • Rozróżnienie danych osobowych zwykłych i wrażliwych,
 • Sposoby przetwarzania danych osobowych przez placówki medyczne,
 • Definicje zbioru danych osobowych,
 • Zbory danych występujące w placówkach medycznych,
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej, a ochrona danych osobowych,
 • Jakie dane możemy przetwarzać w placówce medycznej,
 • Czy każdy może mieć dostęp do dokumentacji medycznej,
 • Podstawowa dokumentacja ochrony danych osobowych,
 • Jak prawidłowo zabezpieczać dane osobowe,
 • Tworzenie dokumentacji przetwarzanie danych osobowych,
 • Jakie obowiązki ma kierownik placówki medycznej,

Dlaczego warto wybrać szkolenia online z ochrony danych osobowych dla pracowników służby zdrowia?

Stacjonarne przeszkolenie wszystkich pracowników szpitali czy przychodni jest bardzo czasochłonne, wymaga przeorganizowania pracy ośrodka zdrowia. Zdalna forma szkolenia jest dużo wygodniejsza, może z niej skorzystać jednocześnie spora część załogi. Zapisanie na szkolenie jest łatwe. Można zrobić to samodzielnie, ale zazwyczaj przełożony typuje osoby, które należy przeszkolić. Uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów po uiszczeniu opłaty, mogą z nich korzystać w dowolnym miejscu i czasie.

Aby korzystać ze szkolenia, wystarczy tylko dostęp do komputera, tabletu lub smartfonu z dostępem do internetu. Nie jest potrzeby specjalistyczny sprzęt, wystarczy prosty komputer, do codziennego użytku. Ale to nie wszystkie zalety, jakie mają zdalne kursy z RODO. Inne korzyści, jakie płyną z tej formy nauki to:

 • Duża dostępność – w małych miastach i wioskach ciężko znaleźć ośrodki szkoleniowe, które organizują stacjonarne szkolenia z RODO. Zdalna forma pozwala na poznanie rozporządzenia wszystkich, bez względu na to, gdzie mieszkają. To również dobre rozwiązanie dla osób chorych czy niepełnosprawnych, które nie mogą uczyć się poza domem. Ta forma nikogo nie dyskryminuje, pozwala na naukę wszystkim zainteresowanym.
 • Wygoda i komfort – zdalne kursy można odtwarzać w każdym miejscu, również we własnym domu czy biurze. Nie trzeba siedzieć w dusznej sali, w której ciężko o skupienie i koncentracje. Można uczyć się w autobusie, kolejce do lekarza, na spacerze.
 • Elastyczność – każdy może wybrać, taką formę nauki, która mu najbardziej odpowiada. Dostępne są kursy synchronicznie, asynchroniczne, oferujące materiały audio, video, pliki w formie pdf.
 • Oszczędność pieniędzy – szkolenia zdalne są dużo tańsze niż ich stacjonarne odpowiedniki. Nie trzeba płacić za zaplecze szkoleniowe, np. wynajęcie sali czy kserowanie materiałów.
 • Możliwość uzyskania certyfikatu – dobre szkolenia online z ochrony danych osobowych kończą się wydaniem odpowiedniego dokumentu, który jest tak samo honorowany, jak po ukończeniu kursu stacjonarnego.
Szkolenia online z ochrony danych osobowych
Szkolenia online z ochrony danych osobowych

Jak znaleźć wartościowe szkolenia online z ochrony danych osobowych Na rynku jest bardzo duża ilość szkoleń dotyczących RODO. Niestety, nie wszystkie są wartościowe, niektóre powstały tylko po to, aby wyciągać pieniądze. Aby jak najwięcej wynieść ze szkolenia, warto szukać takiego, na którym omawiana jest zarówno teoria, jak i praktyka. Szkolenia powinno być prowadzone w zrozumiały sposób, dostosowany do jego użytkowników. Nie wszyscy na co dzień posługują się językiem prawniczym, dlatego prowadzący powinni tłumaczyć poszczególny punkty rozporządzenia w sposób jasny. Bardzo ważne, aby kursanci mieli możliwość zapoznania się z niezbędnymi wzorami zgód, oświadczeń, rejestrów i formularzy, które są wykorzystywane w codziennej lekarskiej praktyce.

Szkolenia online z RODO powinny być prowadzone przez osoby, które na co dzień zajmują się wdrażaniem rozporządzenia w życia, są audytorami lub inspektorami ochrony danych osobowych. Aby znaleźć odpowiednie szkolenie, można sprawdzić opinie w sieci, popytać się znajomych, sprawdzić, jakie opinie ma placówka szkoleniowa. Dobre szkolenia online z ochrony danych osobowych pozwoli zdobyć potrzebną wiedzę i pracować tak, aby dane pacjentów były bezpieczne.

0Komentarzy o "Szkolenia online z ochrony danych osobowych dla pracowników służby zdrowia"

Zostaw wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone dla SPD SZKOLENIA - praktyczne kursy online z zaświadczeniem MEN