Szkolenia online z zaświadczeniem

Błędne wskazanie okresu wypowiedzenia w oświadczeniu pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem

Błędny okres wypowiedzenia umowy o pracę

Zgodnie z art. 30 §1 ust. 2 kodeksu pracy umowa o pracę może zostać rozwiązana przez oświadczenie jednej ze stron (pracodawcy albo pracownika) z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Jest to – jak to się potocznie nazwa – wypowiedzenie umowy o pracę. O ile pracownik wypowiedzieć umowę o pracę może praktycznie zawsze, to w przypadku wypowiedzenia pochodzącego od pracodawcy kodeks pracy nakłada pewne ograniczenia. Przykładowo pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, zwolnienia lekarskiego czy innej usprawiedliwionej nieobecności, pracownikowi w tzw. wieku ochronnym itp. Pracownik może natomiast umowę o pracę wypowiedzieć praktycznie w każdej chwili, nawet przebywając na zwolnieniu lekarskim, urlopie wychowawczym itp.

W oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. Jednocześnie przepisy kodeksu pracy nie wskazują, iż np. ustne wypowiedzenie jest nieskuteczne – ono jest skuteczne, tyle, że wadliwe. Do tego, wypowiadając umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony pracodawca musi wskazać przyczynę, dla której zdecydował się na wypowiedzenie umowy (pracownik przyczyny swojego wypowiedzenia wskazywać nie musi).

Błędnie wskazany okres wypowiedzenia w oświadczeniu pracownika

Z reguły wypowiadając umowę o pracę strona wskazuje w niej, z zachowaniem jakiego okresu wypowiedzenia ją rozwiązuje. Sam okres wypowiedzenia zależy albo od tego, na jak długo umowa została zawarta (w przypadku umowy o pracę na okres próbny) albo od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy (umowa o pracę na czas określony, w tym zastępstwa oraz czas nieokreślony). W tym drugim przypadku zgodnie z art. 36 §1 kodeksu pracy okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, jeśli pracownik jest u danego pracodawcy zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc w przypadku stażu od co najmniej 6 miesięcy i 3 miesięcy w przypadku stażu pracy u danego pracodawcy w wysokości co najmniej 3 lat. Należy pamiętać, że ustalając staż pracy na potrzeby ustalenia długości okresu wypowiedzenia należy uwzględnić również ewentualne poprzednie okresy zatrudnienia u tego pracodawcy, a nie jedynie okres trwania ostatniej umowy.

Może się okazać, że pracownik błędnie „wyliczy” obowiązujący go okres wypowiedzenia i w swym wypowiedzeniu umowy o pracę wskaże ten okres wypowiedzenia niewłaściwie, np. krótszy, niż powinien być w rzeczywistości. Co w takim przypadku się dzieje? Czy obowiązujący będzie dla niego ten błędny okres wypowiedzenia, czy jednak ten prawidłowy, wskazany w przepisach kodeksu pracy? Jeśli pracownik wskaże krótszy okres wypowiedzenia, z jakim rozwiązuje umowę o pracę, to zastosowanie ma okres wypowiedzenia kodeksowy, a nie ten, wskazany w oświadczeniu pracownika. Pracownik nie może bowiem samowolnie, bez zgody pracodawcy, jednostronnie skrócić swojego okresu wypowiedzenia. Jeśli zatem pracownika obowiązywał – ze względu na staż pracy – trzymiesięczny okres wypowiedzenia, a w swoim oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem pracownik wskazał miesięczny, to wiążący będzie w tym wypadku trzymiesięczny okres wypowiedzenia.

Powyższe nie oznacza, że pracodawca nie może zaakceptować tego błędnie wskazanego okresu wypowiedzenia i w efekcie dojdzie do jego skrócenia. Tyle, że samo skrócenie okresu wypowiedzenia odbywa się już po dokonaniu samego wypowiedzenia, na drodze porozumienia między pracownikiem a pracodawcą. Zgodnie z art. 36 §6 kodeksu pracy strony mogą, już po dokonaniu wypowiedzenia, skrócić okres wypowiedzenia na drodze porozumienia. Tyle, że odbywa się to właśnie na drodze porozumienia, a więc zgodnego oświadczenia woli obu stron, a nie jednostronnego oświadczenia pracownika.

W praktyce zatem – jeśli pracownik wypowiada umowę o pracę i w swoim wypowiedzeniu wskaże błędny okres wypowiedzenia, to nie ma to znaczenia – zastosowanie znajduje okres wypowiedzenia wskazany w kodeksie pracy. Umowa o pracę rozwiąże się zatem z upływem kodeksowego okresu wypowiedzenia.

Dobrze jest o powyższym pracownika uprzedzić i zwrócić mu uwagę na to, że w swoim wypowiedzeniu błędnie wskazał okres wypowiedzenia. Może się bowiem okazać, że z upływem tego błędnego pracownik przestanie pojawiać się w pracy, mylnie wychodząc z założenia, że umowa o pracę rozwiązała się. A taka jego nieobecność może zostać potraktowana za nieusprawiedliwioną i w konsekwencji doprowadzić nawet do dyscyplinarnego zwolnienia pracownika.

0 responses on "Błędne wskazanie okresu wypowiedzenia w oświadczeniu pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem"

Zostaw wiadomość

O nas

SPD SZKOLENIA - profesjonalne szkolenia online. Zdobądź praktyczną wiedzę i wartościowy certyfikat. Zapisz się już dziś i ucz się, gdziekolwiek jesteś, na komputerze, tablecie, smartfonie.

SPD: Najlepszy e-learning dla wymagających

Oceniali nas:

Kontakt z nami

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego SPD SZKOLENIA

ul. Szkolna 32, 32-077 Smardzowice

tel. 509 186 561

email: kontakt@spdszkolenia.pl

Wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem: 130267

Kto jest online?

Zdjęcie profilowe anita makowiecka
top
Wszelkie prawa zastrzeżone dla SPD SZKOLENIA - praktyczne kursy online z zaświadczeniem MEN