Czy pracownik na urlopie wychowawczym może wypowiedzieć umowę o pracę?

Jestem na wychowawczym i chcę wypowiedzieć umowę o pracę - czy mogę?

Możliwość skorzystania z urlopu wychowawczego jest jednym z uprawnień rodzicielskich, przysługujących pracownikom na mocy art. 186 §1 i następne kodeksu pracy. Urlop wychowawczy nie jest obowiązkowy – pracownik może, ale nie musi z niego korzystać. Co więcej, pracownik nie musi z urlopu wychowawczego korzystać od razu po np. rodzicielskim, wrócić do pracy, a na urlop wychowawczy pójść za jakiś czas. Ma na to czas do ukończenia przez dziecko 6 roku życia (albo 18 roku życia, jeśli dziecko jest niepełnosprawne).

Może się jednak zdarzyć sytuacja, w której pracownik rozpocznie korzystanie z urlopu wychowawczego, a w międzyczasie znajdzie nowe, korzystniejsze dla siebie zatrudnienie i chciałby z dotychczasowym pracodawcą rozwiązać stosunek pracy. Czy to jest dopuszczalne? Czy pracownik na urlopie wychowawczym może wypowiedzieć pracodawcy umowę o pracę? Czy musi najpierw ten urlop wychowawczy zakończyć, wrócić do pracy i dopiero wówczas wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę?

Pracownik na urlopie wychowawczym a rozwiązanie umowy o pracę

Od razu na wstępie zaznaczyć należy wyraźnie, iż pracownik, który korzysta z urlopu wychowawczego, może złożyć pracodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę. Zasadą jest, iż wypowiedzenie umowy o pracę pracownik może złożyć zawsze – czy to w czasie urlopu wypoczynkowego, zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego czy również urlopu wychowawczego. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika na urlopie wychowawczym jest jak najbardziej dopuszczalne i zasadne. Co więcej, w czasie urlopu wychowawczego pracownik równie dobrze może zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

W drugą stronę to już nie działa. Stosownie do treści art. 41 kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, jak również innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeśli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Pamiętać należy, iż o ile wypowiedzenie ze strony pracodawcy w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika jest zabronione, to dyscyplinarne zwolnienie pracownika (nawet na chorobowym czy urlopie wypoczynkowym) jest już dopuszczalne.

Dodatkowo przepis art. 186(8) kodeksu pracy daje pracownikowi na czas urlopu wychowawczego dodatkową ochronę. Na mocy tego przepisu pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi od dnia złożenia przez niego wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego albo obniżenie wymiaru zatrudnienia na okres do 12 miesięcy, do dnia powrotu pracownika z tego obniżonego wymiaru etatu do normalnego.

Należy zwrócić wyraźnie uwagę, iż powołane powyżej przepisy przewidują zakaz wypowiedzenia umowy o pracę tylko po stronie pracodawcy. Nie nakładają one takiego zakazu na pracownika, a zatem pracownik, który przebywa na urlopie wychowawczym, może jak najbardziej wręczyć pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę. Ważne jedynie, aby to wypowiedzenie miało formę pisemną, co wprost wynika z treści art. 30 §3 kodeksu pracy. Należy jednak pamiętać, iż nawet ustne wypowiedzenie umowy o pracę będzie skuteczne w tym sensie, że swój bieg rozpocznie okres wypowiedzenia i umowa o pracę rozwiąże się z jego upływem. Tyle, że będzie ono wadliwe.

Czy pracownik na urlopie wychowawczym może wypowiedzieć umowę o pracę? Może, bez żadnych wątpliwości.

0Komentarzy o "Czy pracownik na urlopie wychowawczym może wypowiedzieć umowę o pracę?"

Zostaw wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone dla SPD SZKOLENIA - praktyczne kursy online z zaświadczeniem MEN