Kurs księgowości online z zaświadczeniem MEN. Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw od podstaw i dla początkujących

Kurs księgowości dla początkujących

W naszej ofercie szkoleniowej pojawiło się nowe szkolenie: Kurs księgowości online z zaświadczeniem MEN. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób początkujących, a z programem szkolenia możesz zapoznać się pod linkiem poniżej:

Kurs księgowości online z zaświadczeniem MEN

Szkolenie z księgowości zostało podzielone na moduły tematyczne, dotyczące podstawowych pojęć i zagadnień w księgowości, zasad opodatkowania, zasad prowadzenia dokumentacji księgowej oraz podstawy podatku VAT. Całość szkolenia to 25 lekcji, zawierających dziesiątki przykładów z praktyki księgowej, wzorów do pobrania, informacji praktycznych i wiele innych. Kurs księgowości 2019 umożliwia poznanie wiedzy z zakresu księgowości małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to niejako wprowadzenie do tematyki księgowości – szkolenie nie uwzględnia tzw. pełnej księgowości – stanie się ona tematem naszego kolejnego szkolenia już niebawem.

Kurs księgowości online

Szkolenie szczegółowo omawia m.in. zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – omówiona została podstawa prawna jej prowadzenia, zasady dokonywania wpisów (księgowania przychodów i kosztów), jednakże przedmiotem kursu z księgowości nie jest tylko KPiR – zawiera ono omówienie również innych form prowadzenia księgowości – ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej. A to nie wszystko. Na konkretnych przykładach pokazujemy w nim, jak się liczy zaliczki na podatek dochodowy, jak ustalać wysokość ryczałtu, jak ustalać wysokość podatku VAT należnego i naliczonego, omawiamy zasady wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego.

W szkoleniu omówiono szereg praktycznych aspektów prowadzenia księgowości, wyjaśniając je na dziesiątkach przykładów z życia i praktyki księgowej. Formuła szkolenia została opracowana w taki sposób, aby nawet osoba, która nie miała nigdy doświadczenia z materią księgową nie miała żadnych problemów z opanowaniem materiału, poznaniem zasad prowadzenia księgowości w małej i średniej firmie. Do tego przez cały czas trwania szkolenia (a nawet również i po jego ukończeniu) Uczestnik pozostaje pod stałą opieką trenera – może żądać wyjaśnień, dodatkowych informacji, wykraczających poza materię kursu itp. Całość szkolenia i udział w nim nastawione są na maksymalnie efektywne i szybkie przyswojenie niezbędnej w księgowości wiedzy i praktyki.

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu i zaświadczenia na druku MEN. Jako placówka oświatowa, wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych posiadamy wszelkie uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na drukach MEN.

Z pełnym programem szkolenia możesz zapoznać się w linku podanym powyżej. Jeśli masz w związku z tym szkoleniem jakieś pytania, kontaktuj się z nami śmiało. Zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu.

0Komentarzy o "Kurs księgowości online z zaświadczeniem MEN. Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw od podstaw i dla początkujących"

Zostaw wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone dla SPD SZKOLENIA - praktyczne kursy online z zaświadczeniem MEN