Zwolnienie lekarskie na urlopie wychowawczym – czy należy się wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy?

Czy na zwolnieniu lekarskim w czasie urlopu wychowawczego należy się wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy?

Co do zasady za czas zwolnienia lekarskiego pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego albo zasiłku chorobowego (z pewnymi wyjątkami, dotyczącymi np. okresu wyczekiwania). To wynagrodzenie chorobowe należy mu się za pierwsze 33 albo 14 dni (jeśli pracownik ukończył 50 rok życia) zwolnienia lekarskiego w trakcie roku kalendarzowego, a od 34 albo od 15 dnia chorobowego pracownik „wpada” w zasiłek chorobowy. Zdarzają się jednak sytuacje, w których pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim nie nabywa prawa ani do wynagrodzenia chorobowego, ani do zasiłku chorobowego. Jedną z nich jest zwolnienie lekarskie na urlopie wychowawczym.

Zwolnienie lekarskie na urlopie wychowawczym – czy pracownicy coś się za to należy?

Kwestię ustalania prawa do i naliczania zasiłków chorobowych reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 2 wskazanej ustawy zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie urlopu bezpłatnego, wychowawczego, tymczasowego aresztowania pracownika i usprawiedliwionej nieobecności w pracy w okresie między śmiercią pracodawcy a wygaśnięciem stosunku pracy. A skoro tak, zwolnienie lekarskie na urlopie wychowawczym jest okresem, za który pracownik prawa do zasiłku chorobowego nie nabywa. Co więcej, nie nabywa on również prawa do wynagrodzenia chorobowego, jeśli zwolnienie lekarskie przypada w okresie urlopu wychowawczego. Wynika to wprost z przepisu art. 92 §3 ust. 2 kodeksu pracy – wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje w wypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego.

Jedynym sposobem na to, aby za zwolnienie lekarskie na urlopie wychowawczym należało się wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy jest rezygnacja z urlopu wychowawczego. Po jego zakończeniu i po powrocie do pracy pracownikowi należeć się będzie wynagrodzenie chorobowe, a potem ewentualnie zasiłek chorobowy. Stosownie do przepisu art. 186(3) kodeksu pracy pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego w każdym czasie, ale tylko za zgodą pracodawcy oraz bez zgody pracodawcy po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy o tej rezygnacji, najpóźniej na 30 dni przed powrotem do pracy.

Gdyby okazało się, że pracownica w trakcie urlopu wychowawczego ponownie zajdzie w ciążę i pójdzie na zwolnienie lekarskie, za czas tego zwolnienia lekarskiego nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego ani zasiłku chorobowego. Z kolei po porodzie nie ma ona prawa do urlopu macierzyńskiego, ale przysługuje jej zasiłek macierzyński. Jeśli okazuje się, że długość urlopu macierzyńskiego, jaki normalnie by się jej należał, wykracza poza czas trwania urlopu wychowawczego, ten zasiłek macierzyński przysługuje jej za cały okres.

0Komentarzy o "Zwolnienie lekarskie na urlopie wychowawczym – czy należy się wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy?"

Zostaw wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone dla SPD SZKOLENIA - praktyczne kursy online z zaświadczeniem MEN