Szkolenia online dla początkujących kadrowych – czy warto brać w nich udział?

Kurs kadr online dla początkujących - na początek.

Szkolenia online dla początkujących kadrowych z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. Jest to spowodowane dużym zapotrzebowaniem na pracowników ds. kadr i płac. Obecnie wielu przedsiębiorców zdało sobie sprawę, że kluczową rolę o osiągnięciu sukcesu odgrywają ludzie, dlatego należy o nich odpowiednio zadbać. W firmach rozrastają się działy zarządzania zasobami ludzkimi.

Dziś normą jest, że sprawami kadrowymi nie zajmuje się jednak osoba, ale kilka. Są specjaliści od spraw typowo kadrowych i płacowych, są również osoby, które zajmują się HR miękkim, czyli rekrutacją, szkoleniami, wspieraniem i motywowaniem pracowników. Specjaliści ds. kadr i płac mają mnóstwo obowiązków, ale mimo to wiele osób chce się rozwijać w tym kierunku. Praca jest ciekawa, rozwojowa, przynosi dużo satysfakcji.

Szkolenia online dla początkujących kadrowych – szansa na rozwój

Badania dowodzą, że zapotrzebowanie na pracowników kadr będzie nieustannie rosło, branża będzie jedną z silniejszych na rynku. Warto się nią zainteresować, ponieważ gwarantuje stałe zatrudnienie i atrakcyjne zarobki. W każdym zakładzie pracy niezależnie od tego czy to mała rodzinna firma, czy duża korporacja potrzebny jest ktoś, kto będzie dbał o regularne naliczanie wynagrodzeń, pilnował urlopów, wystawiał potrzebne zaświadczenia o zarobkach. Ciężko wyobrazić sobie funkcjonowanie firmy bez takiego specjalisty.

szkolenia online dla początkujących kadrowych
szkolenia online dla początkujących kadrowych

Mamy takie szkolenia online dla początkujących kadrowych – jeśli interesuje Cię ta tematyka – zobacz tutaj: Kurs kadr online (w wersji do czytania) i tutaj: Kurs kadr i płac online (w wersji audio)

Obecnie na rynku panuje duże bezrobocie, wiele osób szuka swojego miejsca na rynku pracy i chce się przekwalifikować. Ukończenie szkolenia kadry i płace online jest gwarancją zatrudnienia. Specjalistom z tej dziedziny raczej nie grozi bezrobocie, na pewno będą mogli przebierać w ofertach pracy. Oczywiście trzeba się liczyć z tym, że potrzebne będzie ciągłe dokształcanie się i uaktualnianie wiedzy. Szkolenia online dla początkujących kadrowych uczy tylko podstaw, a żeby zajmować samodzielne stanowisko, należy ukończyć kursy bardziej zaawansowane.

Kto może zostać specjalistą ds. kadr i płac?

Nie ma określonych przepisów, dotyczących specjalistów ds. kadr i płat. W tym zawodzie mogą pracować zarówno osoby z kierunkowym wykształceniem, jak i takie, które ukończyły kurs kadr online. Preferowane jest wykształcenie wyższe lub średnie, ekonomiczne, ewentualnie ogólnokształcące. Pracodawcy chętnie przyjmują w swoje szeregi osoby, które mają tytuł magistra i ukończyły takie kierunki jak ekonomia, prawo pracy, human resources, zarządzanie, rachunkowość itp. Dużym atutem są również kursy, przygotowujące do pracy w kadrach. Wymagana jest znajomość przepisów, m.in. Kodeksu Pracy, RODO, BHP. (mówimy o tym m.in. w naszym szkoleniu: Szkolenie online RODO w kadrach i rekrutacji)

W zależności do firmy może być konieczna znajomość języka obcego. Wymóg ten dotyczy zwłaszcza międzynarodowych korporacji oraz firm, które zatrudniają obcokrajowców. Zazwyczaj wymagany jest język angielski, ale coraz częściej poszukiwane są osoby posługujące się biegle niemieckim i ukraińskim Specjaliści ds. kadr i płac, oprócz wiedzy, powinni mieć również określone predyspozycje.

szkolenia online dla początkujących kadrowych
szkolenia online dla początkujących kadrowych

Praca wymaga dokładności, skrupulatności i punktualności. Wiąże się z kontaktem z ludźmi, dlatego potrzebne są dobrze rozwinięte zdolności interpersonalne. Inne cechy, które powinni posiadać specjaliści ds. kadr i płac to:

 • Wysoka komunikatywność, pozwalająca na kontakt zarówno z przełożonymi, jak i współpracownikami.
 • Skrupulatność – to niezbędna cecha, która wzmagana jest na tym stanowisku. W pracy nie ma miejsca na pomyłki czy zaniedbania. Należy pilnować terminów, ponieważ opóźnienie może spowodować, że załoga nie dostanie na czas wynagrodzenia. Ważne jest również staranne obchodzenie się z dokumentami, pilnowanie, aby dane osobowe nie wydostały się na zewnątrz. Każdy kadrowiec powinien doskonale znać zarządzenie o ochronie danych osobowych i wiedzieć, jak interpretować przepisy.
 • Umiejętność pracy własnej – w kadrach nie ma czasu na nudę, nieustannie trzeba wypełniać dokumenty, kontrolować przestrzeganie Kodeksu Pracy. Są okresy, zwłaszcza koniec miesiąca, że obowiązków przybywa, nie mogą czekać. W takiej sytuacji trzeba wiedzieć, co jest w danej chwili priorytetem. Trzeba samodzielnie ustalać rzeczy do zrobienia na już, a nie czekać, co na ten temat powie szef.
 • Umiejętność pracy w stresie – specjalista ds. kadr i płac nie ma co liczyć na spokojną pracę i okresy przestoju czy nudy. Obowiązków jest dużo, dlatego trzeba umieć pracować w stresie, pod presją czasu. Stres musi mobilizować do działania, a nie zwalać z nóg.
 • Chęć do podnoszenia swoich kwalifikacji – kadry i płace to taka dziedzina, w które nieustannie coś się zmienia. W życie wchodzą nowe przepisy i rozporządzenia, które wymagają innego sposobu pracy. W tym zawodzie nie można bazować naraz zdobytej wiedzy. Szkolenia online dla początkujących kadrowych jest dobrym początkiem do rozwoju, ale nie wystarczy do końca zawodowej kariery. Warto również uczyć się w domu, czytać branżową pracę, brać udział w webinariach itp. Tylko dobrze wyszkolony kadrowiec będzie w stanie dobrze wykonywać swoją pracę.
 • Cierpliwość – praca w kadrach wymaga powtarzania tych samych czynności. Co miesiąc trzeba naliczać wynagrodzenia, pilnować zwolnień czy urlopów. Z czasem zadania mogą wydać się monotonne. Aby dobrze wykonywać swoje obowiązki, trzeba być cierpliwym. Cecha ta przydaje się również przy kontakcie z innym ludźmi, którzy proszę o wytłumaczenie jakiegoś przepisu czy prostego zagadnienia.
 • Zdolność logicznego myślenia – to ważna cecha, ponieważ pracując w kadrach, trzeba znać prawo oraz mieć umiejętność interpretowania przepisów. Dzięki tej kompetencji łatwiej będzie rozłożyć problem na czynniki pierwsze i znaleźć najlepsze rozwiązanie.
 • Dyskrecja – specjaliści ds. kadr mają kontakt niemal ze wszystkimi pracownikami. Ludzie przychodzą do nich, oby opowiedzieć o swoich problemach, czy trudnościach finansowych. Powinni być dyskretni, cieszyć się zaufaniem.

Jak widać, praca na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac jest ciekawa, ale wymaga wielu umiejętności oraz określonych kompetencji miękkich. Wszystkie te cechy można udoskonalić na kursach online.

Szkolenia online dla początkujących kadrowych – dla kogo są przeznaczone?

Nie ma jednej określonej grupy osób, dla której przeznaczone są kursy i szkolenia online dla początkujących kadrowych. Zasadniczym wymaganiem jest chęć kształcenia się i zdobywania nowych umiejętności. Zazwyczaj w kursach mogą uczestniczyć osoby, które mają co najmniej wykształcenie średnie. Mogą to być zarówno:

 • Osoby młode, wchodzące na rynek pracy. Kurs kadr online jest świetnym urozmaiceniem CV oraz ułatwieniem w znalezieniu pracy. Pracodawcy bardzo cenią osoby, które się kształcą, inwestują w swój rozwój. Mając do wyboru kilka osób, na pewno wybierze tę, która oprócz wykształcenia, ma również wpisane w CV kursy i szkolenia.
 • Bezrobotni – konkurencja na rynku pracy jest duża, spora grupa osób pozostaje bez zatrudnienia. Część bezrobotnych ma zawód, na który w ogóle nie ma popytu. Rozwiązaniem dla takich osób są właśnie szkolenia online dla początkujących kadrowych, które pozwalają zmienić ścieżkę zawodową i zdobyć nowe kompetencje. Początkowo można szukać pracy jak pomoc specjalisty ds. kadr i płac, a później wraz ze wzrostem doświadczenia, zacząć piastować samodzielne stanowisko.
szkolenia online dla początkujących kadrowych
szkolenia online dla początkujących kadrowych
 • Osoby, które chcą się przekwalifikować – ukończenie zdalnego kursu kadry i płace to doskonała szansa na zmianę stanowiska. Mogą z niej skorzystać np. pracownicy biurowi, którzy chcą się dalej rozwijać i zdobywać nowe kwalifikacje.
 • Drobni przedsiębiorcy – osoby, które zaczynają prowadzić własną działalność i nie mają środków finansowych na zatrudnienia kadrowca, mogą sami ukończyć szkolenia online dla początkujących kadrowych. Widza, którą zdobędą, pozwoli im prowadzić sprawy firmy i zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Czym dokładnie zajmuje się specjalista ds. kadr i płac?

Kadry i płace to tzw. HR twardy. Osoby, które pracują w tym dziale, zajmują się przeróżnymi dokumentami kadrowymi, wyliczają premie, wynagrodzenia itp. Muszą znać obowiązujące przepisy i ściśle się do nich stosować. Główne zadania, które regularnie wykonują to:

 • Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem nowego pracownika,
 • Przygotowywanie dokumentów związanych ze zwolnieniem, tj. świadectwo pracy, obiegówka itp.
 • Sporządzanie aneksów do umów,
 • Prowadzenie teczek osobowych,
 • Pilnowanie ewidencji czasu pracy,
 • Naliczanie poszczególnych składników wynagrodzeń,
 • Współpraca z Urzędem Skarbowym, ZUS-em i innymi instytucjami,
 • Tworzenie i pilnowanie harmonogramów urlopów,
 • Pilnowanie prawidłowego rozkładu czasu pracy,
 • Pilnowanie terminów i kierowanie pracowników na badania okresowe i kontrolne,
 • Kontrola nad przestrzeganiem przepisów BHP,
 • Wystawianie potrzebnych zaświadczeń, np. o dochodach.

Oczywiście to tylko nieliczne z wielu obowiązków, jakie mają kadrowcy. Każda firma może mieć swoje wymagania. W małych przedsiębiorstwach, gdzie nie ma zatrudnionych rekruterów, kadrowcy zajmują się również rekrutacją, szkoleniami czy systemami motywacyjnymi. Często współpracują z księgowymi i pracownikami administracji.

Jakie powinno być wartościowe szkolenia online dla początkujących kadrowych

Szkolenie online kadry i płace musi przygotowywać do pracy na wielu płaszczyznach. Ważna jest zarówno znajomość obowiązującego prawa, umiejętność jego interpretowania, jak i umiejętność obsługi programów kadrowych, tworzenia dokumentów itp. Kurs musi trwać odpowiednią ilość godzin, po jego odbyciu kursant powinien posiadać umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe niezbędne do pracy w charakterze specjalisty ds. kadr i płac. Bardzo ważne, aby kończył się wystawieniem certyfikatu MEN lub specjalnego zaświadczenia, potwierdzającego zdobycie wymaganej wiedzy.

szkolenia online dla początkujących kadrowych
szkolenia online dla początkujących kadrowych

Dobre zdalne kursy składają się z części ogólnej, specjalistycznej oraz praktycznej. Na początku kursanci poznają podstawowe zagadnienia, definicje, przepisy, a na kolejnych zajęciach wykonują ćwiczenia, uczą się obsługi popularnych programów kadrowych, np. Płatnik. Zazwyczaj każdy etap kończy się egzaminem cząstkowym, który pozwala sprawdzić stopień opanowania wiadomości. Kurs kończy egzamin całościowy, którego zdanie upoważnia do pracy w kadrach. Szkolenia online dla początkujących kadrowych poruszają m.in. takie zagadnienia jak:

 • naliczanie wynagrodzeń (mówimy o tym w naszym szkoleniu: Kurs płace online),
 • obsługa płac i systemów płacowych
 • ubezpieczenia społeczne,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • dochody międzynarodowe,
 • świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
 • zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego,
 • pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników i innych osób,
 • rozliczanie czasu pracy (mamy takie Szkolenie online Rozliczanie czasu pracy),
 • zasady zatrudniania,
 • prowadzenie akt osobowych (poruszamy ten temat w naszym szkoleniu: Szkolenie online dokumentacja kadrowa),
 • ochrona danych osobowych w zatrudnieniu zgodnie z RODO (Szkolenie online z RODO),
 • umowy o pracę i umowy cywilnoprawne – różnice,
 • urlopy pracownicze – najważniejsze zagadnienia praktyczne (poruszamy ten temat w naszym szkoleniu: Kurs kadr online),
 • zasady kierowania na szkolenia bhp,
 • ZUS – zagadnienia ogólne,
 • najnowsze zmian w przepisach itp.

W jakiej formie odbywają się kursy zdalne kadry i płace?

Aby wziąć udział w zdalnym kursie, potrzebny jest tylko komputer, smartfon i połączenie z internetem. Przyda się również mikrofon i słuchawki, które ułatwią udział w zajęciach. Szkolenia online dla początkujących kadrowych mogą być organizowane na dwa sposoby, tzn. w formie asynchronicznej i synchronicznej. Ta pierwsza oznacza, że cały kurs został wcześniej nagrany, a kursant otrzymuje dostęp po jego wykupieniu. Do dyspozycji ma materiały w formie plików pdf., filmów, prezentacji itp.

Minusem jest brak kontaktu z wykładowcą, nie ma możliwości zadawania pytań czy wspólnego rozwiązywania zadań. Kursanci muszą wykazać się ogromną samodzielnością i zaangażowaniem. Plusem jest brak potrzeby dopasowywania się do terminów kursu i dostęp do materiałów o każdej porze dnia i nocy. Dla osób początkujących bardziej polecane są kursy w formie synchronicznej. Odbywają się w czasie rzeczywistym, mocno przypominają naukę znaną ze szkolnej ławki.

szkolenia online dla początkujących kadrowych
szkolenia online dla początkujących kadrowych

O określonej godzinie, w ustalonym dniu wykładowca łączy się z uczestnikami szkolenia. W tej formie możliwa jest praca w grupach, wspólne dyskusje, omawianie wykonywanych zadań itp. Prowadzący przedstawia liczne przykłady ze swojej praktyki, zachęca uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, pokazuje praktyczną stronę zawodu. Decydując się na zdalny kurs kadry i płace, warto sprawdzić oferty różnych firm, poszukać opinii w internecie, dowiedzieć się, jak przedstawia się tematyka kursu oraz ile czas trwa.

Pisaliśmy niedawno również: Kursy online dla pracowników HR oraz Dlaczego warto pracować w kadrach i HR

Bardzo ważne jest, kto prowadzi szkolenie. Powinna być to osoba z dużym doświadczeniem, pracująca jako specjalista ds. kadr i płac, posiadająca również wykształcenie pedagogiczne (pisaliśmy niedawno: Jak znaleźć pracę bez doświadczenia).

Dlaczego kursy online dla kadrowych cieszą się taką popularnością?

Dzisiaj czas jest na wagę złota. Niemal każdy żyje w biegu, po pracy robi zakupy, pędzi do domu, gdzie czekają dzieci, obowiązki domowe, brakuje czasu na przyjemności. W tym pędzie ciężko znaleźć czas na naukę stacjonarną. Tradycyjne kursy pochłaniają kilka godzin. Oprócz samych zajęć trzeba dotrzeć do ośrodka szkoleniowego, a to często zajmuje godzinę. Mało kto może sobie pozwolić na takie rozwiązanie. Ale doskonałą alternatywą są kursy online.

Oczywiście i tutaj trzeba poświęcić czas na naukę, ale nie trzeba martwić się dojazdami i dopasowaniem terminu do innych uczestników. Oszczędność czasu to nie jedyne korzyści, jakie daje udział w zdalnych kursach. Inne zalety to:

 • Duża dostępność – ze szkoleń online dla początkujących kadrowych mogą korzystać wszyscy, bez względu na miejsce zamieszkania, wykształcanie, stan zdrowia. To doskonała forma dla osób chorych, niepełnosprawnych, mieszkańców małych wsi, pozbawionych ośrodków edukacyjnych. Internet nikogo nie dyskryminuje. Każdy, kto ma chęć i motywacje może się uczyć i poszerzać swoje kompetencje.
 • Elastyczność – dzięki możliwościom, jakie daje internet, można uczyć się z dowolnego miejsca w kraju i na świecie. W zależności od swoich preferencji można uczyć się w dzień lub w nocy, w dni wolne itp. Wybierając szkolenia asynchroniczne, nie jest się od nikogo zależnym, tempo nauki można dopasować do swoich możliwości.
szkolenia online dla początkujących kadrowych
szkolenia online dla początkujących kadrowych
 • Oszczędność pieniędzy – kursy stacjonarne są bardzo drogie. Ośrodki szkoleniowe muszą wynająć sale, zadbać o zakwaterowanie czy wyżywienie wykładowcy. To generuje duże koszty, wiele osób nie jest w stanie opłacić szkolenia. Kursy online są dużo tańsze. Płaci się tylko za samą wiedzą. W sieci są szkolenia całkowicie darmowe oraz takie, które finansują urzędy pracy czy unia europejska. Warto sprawdzić różne oferty, bo może się okazać, że za wartościowy kurs online nic nie trzeba będzie płacić.
 • Dostęp do materiałów – dobre ośrodki szkoleniowe dbają o to, aby kursanci mieli stały dostęp do potrzebnych materiałów. Uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, a także linki do nagrań, filmów i wykładów. Możliwy jest kontakt z trenerami, pisanie maili czy rozmowy na czacie.
 • Wygodna i komfort – to, w jakich warunkach odbywa się nauka, ma wpływ na jej przyswajanie. Biorąc udział w kursach zdalnych, można siedzieć w wygodnym fotelu, pić kawę, w razie potrzeby zrobić przerwę. Nie przeszkadza mała sala, gwar czy rozmowy innych uczestników.
 • Możliwość uzyskania certyfikatu – aby pracować jako specjalista ds. kadr i płac, trzeba mieć odpowiednie uprawnienia, potwierdzone certyfikatem. Dobre kursy zdalne umożliwiają uzyskanie takiego zaświadczenia. Dokument jest przesyłany zazwyczaj w formie elektronicznej oraz papierowej, na podany adres. W certyfikacie nie ma mowy o tym, w jakie formie odbyło się szkolenie.
 • Łatwa obsługa – zdalne kursy dla kadrowych są proste w obsłudze, nie wymagają specjalnych umiejętności. Odbywają się na przyjaznych platformach e-learningowych, o małych wymaganiach technicznych. W razie problemów organizatorzy zapewnią pomoc.

Czy warto pracować w kadrach?

Jak wspomniano w pierwszej części artykułu, specjaliści ds. kadr i płac są ciągle poszukiwani, nie powinni bać się bezrobocia. Ten zawód ma ogromne perspektywy i co ważne, gwarantuje atrakcyjne zarobki. Jak podają eksperci, osoby z doświadczeniem mogą liczyć na wynagrodzenie przekraczające średnią krajową. Osoby początkujące oczywiście zarobią mniej, ale w miarę wdrażania się, ich pensje wzrosną. Wysokość pensji zależna jest również od innych umiejętności.

Pisaliśmy niedawno: Czym zajmuje się specjalista do spraw kadr i płac

Plusem na pewno będzie znajomość języka obcego czy podstaw księgowości. Pracodawcy cenią i nagradzają osoby, które mogą wnieść dużo dobrego do firmy. Specjaliści ds. kadr i płac potrzebnie są w firmach prywatnych, urzędach, szkołach, szpitalach, korporacjach – wszędzie tam, gdzie pracują ludzie. Można szukać pracy na etat lub założyć własną działalność i świadczyć usługi dla innych przedsiębiorców. Praca w kadrach gwarantuje dużą stabilizację. Osoby, które mają pewny zawód, nie muszą bać się zawirowań na rynku pracy. Są specjaliści, na których będzie zawsze popyt i kadrowcy właśnie do nich należą.

Jak znaleźć pracę na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac?

Ukończone szkolenia online dla początkujących kadrowych warto wpisać w CV. To duży atut, który pomoże pokonać innych konkurentów. Pracy w kadrach można szukać na wiele sposobów. Kurs online kadry i płace najlepiej połączyć ze stażem czy praktyką w wybranej firmie. Dzięki temu łatwiej będzie można wcielić zdobytą wiedzę w życie, zobaczyć, jak wygląda praca kadrowca w praktyce. Pracy można szukać samodzielnie, wysyłając swoją ofertą do firm, przeglądać ogłoszenia w prasie czy internecie.

szkolenia online dla początkujących kadrowych
szkolenia online dla początkujących kadrowych

Dobrym sposobem na znalezienie zatrudnienia jest udział w Targach i Giełdach pracy oraz odwiedziny w urzędach i agencjach zatrudnienia, gdzie można znaleźć wiele dopasowanych ofert. Warto również wykazać się własną inicjatywą i dać się zauważyć pracodawcą. Można założyć konto w serwisie Linkedin lub GoldenLine, opisać swoje kompetencje, umiejętności, wspomnieć o ukończonym zdalnym kursie dla kadrowców.

To miejsca, które często odwiedzają pracodawcy, którzy szukają specjalistów do swojej załogi. Korzystając z serwisów, można również nawiązać znajomości biznesowe, które na pewno zaowocują. Aby przyśpieszyć znalezienie ciekawej pracy, należy ogłosić się na portalach społecznościowych, które mają ogromny zasięg. Warto mówić znajomym czy rodzinie, że szukamy pracy jako specjalista ds. kadr, a oferty na pewno szybko się pojawią.

Szkolenia online dla początkujących kadrowych to doskonała okazja na poprawienie swoich kompetencji, zdobycie nowego zawodu i zapewnienia sobie szansy na atrakcyjną pracę. Obecnie zdalne kursy kadry i płace plasują się w czołówce wszystkich internetowych szkoleń. Trend ten na pewno jeszcze długo się utrzyma, dlatego warto wybrać ciekawy kurs i zapisać na lekcję próbną. Może się okazać, że wiedza z zakresu kadr tak nas wciągnie, że będziemy chcieli kontynuować naukę na kursach dla początkujących i zaawansowanych.

0Komentarzy o "Szkolenia online dla początkujących kadrowych - czy warto brać w nich udział?"

Zostaw wiadomość

O nas

SPD SZKOLENIA - profesjonalne szkolenia online. Zdobądź praktyczną wiedzę i wartościowy certyfikat. Zapisz się już dziś i ucz się, gdziekolwiek jesteś, na komputerze, tablecie, smartfonie.

SPD: Najlepszy e-learning dla wymagających

Oceniali nas:

Ostatnio na blogu

Kontakt z nami

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego SPD SZKOLENIA

ul. Szkolna 32, 32-077 Smardzowice

tel. 509 186 561

email: kontakt@spdszkolenia.pl

Wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem: 130267

Certyfikowane szkolenia online z zaświadczeniem MEN.

top
Wszelkie prawa zastrzeżone dla SPD SZKOLENIA - praktyczne kursy online z zaświadczeniem MEN