Kursy online dla pracowników HR – dla początkujących i nie tylko

Szkolenia online dla kadrowych i rekruterów

Kursy online dla pracowników HR to świetna okazja do tego, aby rozwijać swoje kompetencje w różnych obszarach Human Resource bez wychodzenia z domu. Tego typu kursy to oprócz rekrutacji, uczą szeregu metod facylitacji osób pracujących, rozwiązywania problemów w zespole czy realizowania ocen okresowych. Co warto wiedzieć na temat kursów online dla pracowników HR?

Szkolenia i kursy online dla pracowników HR – czyli dla kogo?

Kursy z zakresu HR to doskonały sposób na poszerzenie kompetencji pracowników z działów kadr i płac, HR, specjalistów HR, HR Business Partnerów, menadżerów oraz właścicieli firm, którzy samodzielnie prowadzą rekrutacje. Jest to propozycja dla wszystkich osób, które chcą świadomie zarządzać ludzkim kapitałem w firmie.

Mamy fajne szkolenie dla osób, planujących związać swoją przyszłość zawodową w pracy w HR – Szkolenie online Specjalista do spraw rekrutacji

W przypadku aspiracji na wyższe stanowisko w obszarze HR, kursy online HR to świetna okazja na uzyskanie nowych, cennych umiejętności na rynku pracy. Kompetencje uzyskane na szkoleniach z zakresu HR pozwolą zbudować efektywnie pracujący i zgrany zespół, co w korzystny sposób wpłynie na wyniki biznesowe.

kursy online dla pracowników HR
kursy online dla pracowników HR

W każdej firmie jest zatrudniona osoba, która odpowiada za pracowników albo dział HR, którzy wiele zyskają na kursach HR online. Jest jednak więcej beneficjentów tego typu działań. Managerowie, którzy pracują w określonej organizacji, także powinni uczestniczyć w tego typu szkoleniach. HR to nie wyłącznie rekrutacja, ale także zarządzenie zespołem zatrudnionych osób oraz mobilizacja ich do aktywności w firmie. Bardzo często przykład idzie z góry, dlatego też kursy HR online powinni wykonywać także dyrektorzy oraz managerowie wyższego szczebla.

Jakie szkolenia online dla pracowników z działu kadr?

Praca w dzieł kadr związana jest z koniecznością ciągłej nauki. W każdym roku wprowadzone są nowelizacje przepisów, które obowiązują każdą firmę. Zatem pracownicy kadr muszą ciągle zaznajamiać się z nowymi przepisami uaktualniając swoją wiedzę i nieustannie wprowadzać nowe regulacje. Dobrym sposobem na poszerzenie swojej wiedzy są właśnie szkolenia online dla kadrowych.

Kadry oraz płace

Sprawy kadrowo-płacowe są najważniejszym elementem pracy w tym właśnie dziale. Szkolenie kadry i płace umożliwili uaktualnienie wiadomości z zakresu przepisów prawa, które dotyczą różnych tematów, np. dokumentacji pracowniczej, wypisywania urlopów oraz zwolnień czy wypłaty wynagrodzeń.

Tu nasze szkolenie – kurs kadr online w wersji do czytania, tu kurs płac online również w wersji do czytania, a tu połączony kurs kadr i płac online w wersji do słuchania/czytania 

kursy online dla pracowników HR
kursy online dla pracowników HR

Osoby, które pracują w dziale kadr, muszą dysponować ogromną wiedzą z zakresu prawa pracy. Szkolenie dla kadrowych umożliwi poznanie nowelizacji Kodeksu pracy, który zmienia się z roku na rok. Dzięki temu osoby pracujące w kadrach unikną pomyłek, które mogłyby spowodować poważne konsekwencje.

Szkolenia online – umiejętności miękkie 

Pracownikom kadr z pewnością przydarza się umiejętności miękkie. Zwłaszcza przydatne będą kursy z zakresu organizacji czasu i pracy albo zarządzania obiegiem dokumentów. Na szkoleniach z obszaru HR pracownik pozna metody oraz sposoby organizacji, które uporządkują i usprawnią jego pracę (pisaliśmy m.in. na naszym innym blogu o szkoleniach online miękkich i twardych – więcej tutaj: https://szkoleniaikursyonline.pl/szkolenia-online-miekkie-i-twarde/.

Kursy online – rekrutacja oraz selekcja 

W niektóre firmach dział kadrowy zajmuje się prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, ale także pełni rolę komórki rekrutacyjnej. Warto, aby choćby jeden pracownik miał ukończone szkolenie w zakresie rekrutacji i selekcji pracowników. Kursy dla rekruterów oferują wiedzę, która w dużym stopniu pomoże w doborze nowych pracowników. 

Szkolenia online – Ochrona danych osobowych

Szkolenia z RODO cieszą się dużą popularnością, ze względu na restrykcyjne przepisy w tej materii. Każdy pracownik działu kadr powinien dobrze orientować się w tym temacie. Zaniedbania związane z ochroną danych osobowych, mogą nieść ze sobą wielotysięczne kary.

Mamy takie szkolenie online RODO w kadrach i rekrutacji oraz szkolenie online RODO w podmiotach medycznych

Szkolenia dla kadr umożliwiają nabycie wiedzy w zakresie:

 • naliczanie wynagrodzeń,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • płac, wynagrodzeń oraz systemów płacowych,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • dochodów międzynarodowych,
 • świadczeń pozapłacowych na rzecz pracowników oraz innych osób,
 • zatrudniania oraz akt osobowych i ochrony danych osobowych w zatrudnieniu zgodnie z RODO,
 • urlopów wypoczynkowych,
 • umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
 • najnowszych zmian w przepisach prawa, które pojawiają się w trakcie trwania szkolenia dla kadrowych.
kursy online dla pracowników HR
kursy online dla pracowników HR

Szkolenia online z zakresu HR – czego można się nauczyć?

W zależności od określonego szkolenia HR, firmy oferują różny poziom i zakres wiedzy, np.:

 • Istota stosunku pracy i hierarchia źródeł pracy, np. okoliczności, które wskazują na konieczność zawarcia umowy o pracę, a nie np. zlecenia, zasada stosowania korzystniejszych postanowień dla pracownika.
 • Zasada pozyskiwania danych osobowych od kandydata na dane stanowisko oraz pracowników, np. problematyka oświadczeń o danych, dokumenty których można wymagać, w tym dokumenty, które mogą być kopiowane, a które nie (pisaliśmy m.in. Dane osobowe w rekrutacji).
 • Zasady przetwarzania danych osobowych za zgodą kandydata oraz pracownika, w tym zdjęć.
 • Zasady kierowania na badania wstępne.
 • Zasady kierowania na szkolenia BHP,
 • Poprawne zawieranie umowy o pracę.
 • Możliwość modyfikowania pierwotnej treści umowy o pracę.
 • Zasady poprawnego rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami.
 • Poprawne ustalanie długości okres wypowiedzenia.
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia.
 • Urlopy pracownicze,
 • Zasady planowania czasu pracy pracowników (mówimy o tym szczegółowo w naszym szkoleniu online Rozliczanie czasu pracy).
 • Obliczanie podstawowych rodzajów wynagrodzeń.
 • Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa.
 • Zagadnienia z zakresu podatków.

Szkolenie z zakresu HR online często dotyczą także wielu innych zagadnień. Ważne, aby wybrać kurs dla kadrowych, który podszkoli kursanta z obszarów mu przydatnych w pracy.

Szkolenia online HR za darmo 

W internecie dostępne są kursy online dla pracowników HR, których koszt może niektórych przerazić. Jeżeli kursant nie dysponuje zbyt dużym budżetem, który mógłby przeznaczyć na ten cel, może skorzystać z dostępnych kursów online HR za darmo. Można znaleźć wiele ciekawych propozycji, m.in.:

 • Przygotowanie do zarządzania zasobami ludzkimi – jest to dobra podstawa do opracowania swojego podejścia do zarządzania pracownikami wykwalifikowanymi, przez ilustrowanie alternatywnych strategii zarządzania ludzkimi zasobami.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi Capstone: HR dla menadżerów osób – porządne wprowadzenie do zasad, polityk oraz kluczowych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Zarządzanie kapitałem społecznym i ludzkim – taki kurs online HR wskaże, jak zaprojektować oraz zorganizować pracę, aby osiągnąć wysoką wydajność.
 • Podstawy HR – można dowiedzieć się, w jaki sposób zasoby ludzkie pomagają organizacjom w osiąganiu celów biznesowych i strategicznych, planując podstawy planowania siły roboczej, zatrzymywania pracowników oraz rekrutacji.

Bezpłatnie może wziąć udział w wybranym, dostępnym kursie, jednak uzyskanie certyfikatu zwykle wymaga opłacenia określonej kwoty. Darmowe szkolenia HR to dobry sposób na podniesienie swoich kwalifikacji w tym zakresie w momencie, gdy osoba zainteresowana nie dysponuje odpowiednią kwotą, którą mogłaby zainwestować w drogi kurs online w zakresie HR.

Jak wybrać szkolenie HR?

Kursy online dla pracowników HR w ostatnich latach zyskały na popularności. Nic dziwnego, poszerzanie wiedzy bez wychodzenia z domu to świetny sposób na podniesienie swoich kwalifikacji. Na co zwrócić uwagę, wybierając kurs HR online?

kursy online dla pracowników HR
kursy online dla pracowników HR

Program szkolenia online HR

Wybierając odpowiedni kurs, każdy zwraca uwagę na zakres wiedzy w tym obszarze. Jednak podstawą jest to, aby agenda szkolenia HR w ogóle była dostępna, dlatego też przeglądając oferty, należy sprawdzić czy na stronie internetowej albo w materiałach, które są dystrybuowane przez organizatora, jest dostęp do dokładnej agendy określającej, jakie zostały poruszone tematy. W ten sposób będzie można wybrać szkolenie HR online zgodnie z własnymi oczekiwaniami i preferencjami. 

Należy pamiętać także o tym, że wiedzę z zakresu Human Resource można przedstawić z wielu różnych perspektyw. Może się okazać, że właśnie określona perspektywa patrzenia na dane zagadnienie w trakcie konkretnego kursu, nie będzie tym, czego kursant oczekuje. Warto zwrócić uwagę, czy szkolenie z obszaru HR przewiduje część warsztatową oraz ćwiczenia, które pozwalają w praktyce ukazywać zastosowanie określonej wiedzy. Oprócz przekazywania samej wiedzy, ważne są również metody jej utrwalania.

Koszt szkolenia online HR

Bardzo często cena kursu jest czynnikiem, który determinuje wybór danego szkolenia online HR. Nie ma w tym nic dziwnego, w wielu przypadkach firma posiada ograniczony budżet na szkolenia HR, a jeśli kursant samodzielnie je opłaca, to jednak wydanie kilku tysięcy może okazać się nie lada wyzwaniem.

Z tego względu warto wybrać sobie kilka interesujących ofert, aby mieć materiał do porównania. Jeśli cena szkolenia HR jest wysoka, to osoba zainteresowana może mieć pewne oczekiwania względem niego. W tym przypadku chodzi o oczekiwania względem samego materiału, czyli przekazywanej wiedzy, jak i formy w jakiej jest ona przedstawiona. Warto zestawić sobie różne kursy online dla pracowników HR, zwracając uwagę co otrzymuje się za tę samą cenę w różnych firmach szkoleniowych.

Prowadzący szkolenie HR

Warto zwrócić uwagę, kto prowadzi kurs online z zakresu HR. Ważne, aby przyjrzeć się doświadczeniu osoby prowadzącej. Nie jest niczym dziwnym, że wielu specjalistów dzieli się swoją wiedzą, która oparta jest na dużym doświadczeniu oraz pracy w różnych organizacjach. Praktyka o prowadzone przez lata projekty z okres Human Resource, jest bardzo cenna. Doświadczenie jest także bezcenne w kontekście przekazywania wiedzy, gdyż pozwala zwrócić uwagę na bardzo ważne aspekty, które pozwalają lepiej odnaleźć się w praktycznym wykorzystywaniu nabytej wiedzy.

Warto także wybierać kursy online dla pracowników HR, które oferowane są przez renomowane firmy szkoleniowego. Przed zakupem kursu najlepiej sprawdzić opinie na temat danej firmy i zorientować się, kto prowadzi określony kurs. Na temat prowadzącego również warto poszukać informacji, chociażby w internecie. W przypadku wysokiej ceny szkolenia online HR, warto sprawdzić wszystkie ważne czynniki, które będą wpływać na jakość całego kursu i przekazywania wiedzy. 

Wybierając szkolenie HR warto wybrać taką ofertę, która pozwoli na przyswojenie sporego obszaru wiedzy. Jednak nie należy przesadzać z tym, aby mieć pewność, że wszystkie zagadnienia poruszane na kursie zostaną przez daną osobę przyswojone. Zbyt duża ilość wiedzy na raz może przynieść skutek odwrotny i żadne zagadnienie nie zostanie w pełni opanowane.

Co otrzymuje się po ukończeniu kursu online HR?

W zależności od określonej platformy, można uzyskać:

 • dostęp do materiałów szkoleniowych na różne okresu czasu, a niektóre platformy umożliwiają pobranie materiałów,
 • certyfikat ukończenia kursu, który może być wysyłany pocztą,
 • certyfikat ukończenia szkolenia w języku angielskim – często jest to dodatkowo płatne, około kilkadziesiąt złotych. 

Kursy online dla pracowników HR – korzyści

Odpowiednio dopasowane oraz dobrze przeprowadzone szkolenie online dla kadrowych i nie tylko, ma sporo zalet:

 • podwyższa jakość w zarządzaniu kadrą pracowników (pisaliśmy m.in. Szkolenia online dla pracowników),
 • rozwija wiedzę oraz wskazuje narzędzia, które kursant będzie mógł wykorzystać w pracy,
 • uczy specjalistów HR w zakresie selekcji oraz rekrutacji kandydatów,
 • wspiera procesy komunikacyjne w firmie,
 • umożliwia zaprojektowanie indywidualnej metodyki zarządzania,
 • powoduje, że kierownicza kadra dostrzega pracowników wartościowych i docenia ich pracę, do z kolei motywuje pracowników do dalszych działań,
 • poprawia relacje w pracy.
kursy online dla pracowników HR
kursy online dla pracowników HR

Szkolenia online z zakresu HR przyniosą korzyści każdemu. Osoby przeprowadzające rekrutacje, na tego typu szkoleniach poznają techniki skutecznie analizy życiorysów oraz nowoczesnych sposobów wyboru kandydatów. To pozwoli na lepsze i szybsze wybieranie potencjalnych pracowników. Managerowie, którzy bardzo często mają ostatnie zdanie w trakcie rekrutacji, podczas kursu dowiedzą się, jak wyłonić najlepszego pracownika oraz jak ominąć błędy w trakcie rekrutacji, a także dlaczego nie należy kierować się schematami. Kurs online HR wydobędzie z nich również umiejętności zarządzania ludźmi oraz poznają sposoby motywowania pracowników. Dzięki temu atmosfera i wyniki firmie poprawią się.

Z kolei kadra kierownicza nauczy się dostrzegać najbardziej wartościowych pracowników. Szkolenie HR porusza takie tematy, jak dyscyplina pracowników, ale także docenianie dobrego pracownika. To pozwala na na poprawę pracy grupy. Pracownicy ambitni będą wiedzieli, że za swoją pracę zostaną wynagrodzeni a osoby, które nie pracują tak jak należy mają świadomość, że ich słabe wyniki zostaną zauważone. 

Skuteczne szkolenie HR zdecydowanie podniesie jakość pracy w firmie. Poprawie ulegnie również system rekrutacja, a pracownicy będą bardziej zmotywowani oraz docenieni za swoją pracę. Kadra zarządzająca nauczy się, w jaki sposób osiągać dobre wyniki w firmie. Odpowiedź na to, czy szkolenie online HR się opłaca, jest oczywista. Dla pracowników atmosfera w firmie jest ważna, ale również to, że zostaną docenieni. Dzięki temu długo pozostaną w jednej firmie i będą uzyskiwać w pracy wysokie wyniki. 

Zalety kursów online HR

Niektórym osobom może się wydawać, że kursy online HR w oczach pracodawcy się liczą się. Dlaczego warto wykonywać szkolenia przez internet z zakresu HR? Jest kilka powodów:

 • Brak konieczności wychodzenia z domu – stacjonarne kiedy wymagają dotarcia w określone miejsce, gdyż będzie odbywać się szkolenie HR. W przypadku zakupu kursów online, może z nich korzystać w dowolnym miejscu i czasie – w pracy, w domu czy na wakacjach. 
 • Duża elastyczność – stacjonarne kursy odbywają się w określonym dniu o konkretnej godzinie. Dlatego też trzeba być dyspozycyjnym. Szkolenia przez internet HR dostępne są niezależnie od dnia czy godziny. Kursant może doszkalać się zarówno w dzień, jak i w nocy.
 • Nauka we własnym tempie – kursy stacjonarne w większości przypadków odbywają się w grupach. Z kolei indywidualne mają ograniczony czas. Kursy online HR pozwalają na szkolenie się we własnym tempie i nie są ograniczone przez czas czy innych ludzi. W każdym momencie może wrócić do określonego zagadnienia i je powtórzyć.
 • Certyfikat oraz zaświadczenie MEN – decydując się na określony kurs, warto zorientować się, czy po jego ukończeniu, kursant uzyska odpowiednie dokumenty. Takie certyfikaty potwierdzają jakość wykonanego szkolenia. 
 • Dostępność – kursy online HR są dostępne z wielu różnych zagadnień i działów, dzięki czemu osoba na każdym stanowisku bez problemu znajdzie i dopasuje szkolenie do własnych potrzeb i oczekiwań, a także możliwości finansowych.

Kursy online dla pracowników HR to doskonały sposób na podwyższenie swoich kwalifikacji oraz zyskanie nowych umiejętności. To bardzo wygodna forma przyswajania wiedzy, która pozwala na przyswojenie wiedzy bez wychodzenia z domu. Warto jednak dokładnie przejrzeć oferty szkoleń, aby wybrać taki, który będzie odpowiadał na potrzeby osoby zainteresowanej. Przed zakupem określonego szkolenia HR, należy sprawdzić wiele kwestii, np. osobę prowadzącą czy dostępność materiałów. W przypadku dziury w budżecie domowym, zawsze można skorzystać z darmowych kursów online z zakresu HR.

0Komentarzy o "Kursy online dla pracowników HR - dla początkujących i nie tylko"

Zostaw wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone dla SPD SZKOLENIA - praktyczne kursy online z zaświadczeniem MEN