Jak motywować pracowników? Kilka sposobów na poprawę efektywności pracy w firmie

Jak motywować pracowników – to pytanie zadają sobie wszyscy pracodawcy, którym zależy na zgranym zespole, przyczyniającym się do sukcesów firmy. Motywowanie ma na celu napędzanie do działania, zmotywowanie pracowników do starania się, aby wypaść, jak najlepiej i osiągać coraz lepsze wyniki. A to w dużej mierze wpływa na sukces firmy.

Rolą pracodawcy jest zapewnienie środków i możliwości, aby pracownik czuł się zmotywowany, miał możliwość rozwoju, czuł się ważną częścią przedsiębiorstwa. Zmotywowany pracownik zawsze oznacza większą efektywność. Aby poprawić efektywność pracy, trzeba nauczyć się wykorzystywać dostępne zasoby i możliwości. Efektywność w pracy łączy się z produktywnością i wydajnością, razem poprawiają funkcjonowanie całej firmy.

Jak motywować pracowników
Jak motywować pracowników

Pisaliśmy m.in. E-learning w pracy

Bardzo ważne, aby każdy pracodawca znał techniki motywacji pracowników i wdrażał je w swojej firmie. To na pewno szybko przyniesie widoczne rezultaty, poprawi się nie tylko atmosfera w firmie, ale również zwiększą zyski.

Dwa sposoby na to, jak motywować pracowników – motywowanie pozytywne i negatywne

Znane są dwie metody na motywowanie pracowników. Jest to metoda negatywna i pozytywna. Ta pierwsza stosowana była wcześniej, dziś uważana jest za mało efektywną. Specjaliści do miękkiego HR uważają, że dużo skuteczniejsze jest motywowanie pozytywne, polegające na stosowaniu pochwał i systemu nagród. Należy do niego m.in.:

 • Motywowanie finansowe – to gównie premie uznaniowe, świąteczne, związane z obrotem firmy, podwyżki, itp. 
 • Motywowanie pozapłacowe – to pakiety ubezpieczeniowe, pakiety medyczne, dofinansowanie do kursów językowych, bony świąteczne, wyjazdy integracyjne, możliwość uczestnictwa w atrakcyjnym szkoleniu lub ważnym wydarzeniu branżowym. Jest to  również dofinansowanie do kursów, studiów podyplomowych, nauki czy wypoczynku dzieci.

Metoda motywowania pozytywnego pozwala zyskać lojalnych, zaangażowanych pracowników. Warto tylko pamiętać, aby motywatory były dobrane indywidualne do każdego pracownika. Nie każdy ucieszy się z karnetu na siłownie czy biletu do kina. Ważne, aby panowała pewna dowolność, pracownik mógł wybrać, to co mu najbardziej odpowiada. Motywowanie negatywne polega na ciągłym dyscyplinowaniu pracowników.

W takim wypadku kadra zarządzająca wprowadza regulaminy, których łamanie wiąże się z karami finansowymi, upomnieniami i otrzymaniem nagany.  Przełożeni, którzy stosują motywowanie negatywne, grożą pracownikom utratą premii, degradacją, a nawet zwolnieniem. Posuwają się często do upokarzania pracownika na forum publicznym. Taki system działa odstraszająco, skutecznie powoduje, że pracownik czuje się zastraszony i traci motywację do dalszego działania.

Jak motywować pracowników
Jak motywować pracowników

Podwładny unika samodzielnego działania, nie podsuwa nowych pomysłów, ponieważ boi się, że zostaną źle odebrane, a on otrzyma karę. Taki sposób nie przyczyni się do efektywności, a nawet istnieje obawa, że ją obniży. Oczywiście dyscyplinowanie jest ważne, ale należy robić to w odpowiedni sposób, który nie obniży motywacji pracownika. Pracodawca musi zachować odpowiednie proporcje, kary stosować z umiarem, tylko w wyjątkowych sytuacjach, a na nagród nigdy nie żałować.     

Do czego służy efektywność w pracy?

Efektywność jest bardzo ważna w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od jego profilu. Wpływa na całokształt funkcjonowania firmy, zarówno czynniki wewnętrzne np. kierowanie sprzedażą, jak i zewnętrzne, czyli efektywność finansów. Efektywność w pracy ma na celu zwiększenie zysków, a także usprawnienie wszystkich procesów.

Dzięki temu pozwala budować przewagę nad konkurencją, co jest bardzo istotne w dzisiejszych czasach. Efektywność można podnieść na kilka sposobów. Główne z nich to:

 • wykonywanie większą ilość pracy w tym samym czasie,
 • wykonywanie określonego zadanie w krótszym czasie,
 • wykonywanie takiej samej ilości pracy, ale z lepszą jakością.

W pracy nie zawsze najważniejsza jest ilość, bardzo ważna jest również jakość. W związku z tym efektywność jest najlepsza wtedy, gdy praca wykonana jest z dobrej jakości, z krótszym czasie. Dzięki temu rosną zyski, a firma doskonale się rozwija.

Co wpływa na efektywność w pracy?

Aby zwiększyć efektywność w pracy, należy zadbać o wiele różnych czynników. Są to m.in.:

 • Motywowanie pracowników – to najważniejszy czynnik, ponieważ czynnik ludzki ma ogromny wpływ na funkcjonowanie firmy. To, jak motywować pracowników, zostanie szczegółowo omówione w dalszej części artykułu.
 • Dobrze przystosowane stanowisko pracy – to ważny czynnik, od którego zależy, w jakim tempie i jakiej jakości praca zostanie wykonana. Pracodawca powinien zadbać o prawidłowe oświetlenie, wygodne stanowisko do wykonywania zadań, postarać się ograniczyć bodźce, utrudniające pracę. Dzięki wyeliminowaniu czynników szkodliwych, efektywność na pewno wzrośnie. 
Jak motywować pracowników
Jak motywować pracowników
 • Kierowanie i rozwiązywanie problemów – w zarządzaniu kapitałem ludzkim, dbaniu o jego efektywność ważną rolę pełni umiejętne kierowanie zespołem ludzkim. Osoba, która umie skutecznie zarządzać, potrafi z każdej osoby wydobyć jej potencjał, a co za tym idzie, poprawiać efektywność pracy.
 • Dobra komunikacja i współpraca – to bardzo ważne, ponieważ błędy w komunikacji skutecznie obniżają efekty pracy. Pracownicy powinni być na bieżąco informowani o celach i efektach, ważny jest również stały dopływ do informacji. Każdy lubi wiedzieć, po co pracuje, i jaki ma to przynieść efekt.
 • Kulturalne podejście do pracowników – bez tego trudno mówić o efektywności. Źle traktowany pracownik, bez szacunku i zrozumienia, na pewno nie będzie starał się pracować wydajnie. Liderzy muszą pamiętać, aby w stosunku do podwładnych, używać słów dziękuje, proszę. To dobry sposób, aby zakomunikować osobom zatrudnionym, że ich praca jest ważna, a oni sami są cennymi ludźmi.
 • Szkolenie i dbanie o rozwój pracowników – bez nauki i podnoszenia kwalifikacji trudno być efektywnym. Szkolenia czy zapewnienia możliwości studiowania są bardzo ważne w rozwoju zawodowym, dlatego warto w nie inwestować.
 • Kreatywność – każdy człowiek potrzebuje zmian. Wykonując ciągle tę samą pracę,  ciężko być wydajnym,  Warto wdrażać w zakładzie innowacyjne metody, zaciekawiać pracowników, zmuszać ich do twórczego działania.
 • Poczucie bezpieczeństwa – na efektywność i dobre samopoczucie pracowników ma wpływ bezpieczeństwo, panujące w miejscu pracy. Należy zadbać o przestrzeganie przepisów BHP, a także zapewnić poczucie stałości i komfortu psychicznego. Pracownicy nie mogą bać się zwolnienia, degradacji, zabronione jest straszenie wypowiedzeniem czy grożenie naganą.
 • Swoboda – ważne jest, aby pracownicy nie czuli się bezustannie kontrolowani. Swoboda zwiększa efektywność, wzmaga kreatywność. 
 • Równowaga między życiem prywatnym i zawodowym – pracownicy powinni wiedzieć, że ich życie prywatne jest szanowane, mają prawo zachorować, wziąć wolne, aby pójść z dzieckiem do lekarza czy obejrzeć przedstawienie w przedszkolu. Ważne jest również zapewnienie chwili relaksu w pracy, który nie obniży wydajności, a wręcz przeciwnie, skutecznie ją poprawi.

Jak motywować pracowników – skuteczne rady

Motywowanie pracowników ma za zadanie wywołać pozytywne nastawienie do wykonywanych zadań. Powinno wywołać obopólne korzyści płynące ze współpracy szefostwa z pracownikami, a także rozbudzić postawę angażującą i ułatwiającą osiąganie celów. Aby dobrze motywować pracowników, należy poznać ich charakter, potrzeby, wpisać się w system wartości, dopasować potrzeby pracownika do sposobu kierowania przedsiębiorstwem.

Zmotywowany pracownik to prawdziwy skarb dla firmy, ponieważ przyczynia się do wzrostu efektywności, a to generuje zyski. Trzeba pamiętać, że motywowanie do długotrwały proces, musi być wdrażany systematycznie. Nie można tylko raz zadbać o poprawę morale pracowników, a potem postępować według starych zasad. Tylko nieustanne stosowanie technik motywowania pracowników przyczyni się do sukcesu firmy.

Co ważne, zamontowywana musi być również kadra menadżerska. Jeżeli osoby zarządzające nie mają pozytywnego nastawienia, trudno oczekiwać, że zespół będzie szczęśliwy i chętny do pracy. Trzeba pamiętać, że pozytywna energia jest zaraźliwa, a przykład zawsze idzie z góry. Szef, swoim zachowaniem, powinien zarażać optymizmem i motywować do działania. Ważne, aby wykazywał chęć do pracy, rozwoju, wykonywał swoje zadania z zaangażowaniem.

Jak motywować pracowników
Jak motywować pracowników

Co oprócz tego można zrobić? Jakie sposoby motywowania pracowników są najbardziej skuteczne?

Dbałość o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników

Obecnie popularnym sposobem na motywowanie pracowników jest zapewnienie im benefitów, poprawiającym zdrowie, kondycję i samopoczucie. Nowoczesne przedsiębiorstwa zapewniają pracownikom stały dostęp do zdrowych przekąsek. Osoby zatrudnione mają do dyspozycji świeże owoce, warzywa, koktajle czy inne zdrowe przekąski.

Ważne jest również dofinansowanie do leczenie. Wiele firm proponuje zatrudnionym pakiety medyczne, dzięki którym pracownik może bezpłatnie korzystać z prywatnych placówek medycznych. Pozwala to uniknąć czekania w długich kolejkach do specjalistów, umożliwia leczenie u wybranych lekarzy, w dowolnym mieście. Niektóre firmy opłacają tylko podstawowe badania i specjalistów, inne oferują pakiety rozszerzane, w skład których wchodzi nawet rehabilitacja czy leczenie szpitalne.

Najczęściej pracownik może rozszerzyć pakiet i objąć nim współmałżonka, dzieci lub rodziców. Innym lubianym sposobem na podniesienie motywacji jest dofinansowanie karnetów na siłowni, basen czy zajęcia sportowe. W obecnych czasach wiele ludzi dba o siebie, uprawia sporty, a takie karnety pozwalają dbać o siebie, a przy okazji zaoszczędzić pieniądze.

Firmy motywują również podwładnym, dbając o ich rodziny. Dzieci pracowników mogą liczyć na dopłaty do nauki, leczenia czy wypoczynku. 

Komunikacja i przekazywanie dobrych informacji

Zmotywowany pracownik musi wiedzieć, co dzieje się w firmie, dlatego rolą szefa czy menadżera jest informowanie podwładnych o bieżących sprawach, zarówno ważnych, jak i tych drobnych. Można to robić na kilka sposobów – w bezpośredniej rozmowie lub organizując cotygodniowe spotkania. To drugie rozwiązanie jest bardzo pożądane, ponieważ szef ma okazję spotkać się z załogą, przekazać jej informacje dotyczące firmy, a również wysłuchać to, co pracownicy mają do powiedzenia.

Często zdarza się, że kadra zarządzająca zwraca się do pracowników, tylko wtedy, gdy chce ich skrytykować. Krytyka jest potrzebna, ale musi być konstruktywna. Oprócz tego niezbędne są pochwały, które zachęcają do dalszej pracy. Ważne, aby chwalenie odbywało się na forum publicznym, dzięki temu pracownik będzie również doceniany przez inne osoby.

Jak motywować pracowników
Jak motywować pracowników

Istotne jest również, aby drzwi do pokoju szefa były zawsze otwarte, a pracownik wiedział, że może przyjść i wyjaśnić trudne tematy. Czasami rozmowa w cztery oczy jest niezbędna, aby oczyścić atmosferę. Oprócz dobrej komunikacji ważny jest wzajemny szacunek i równe traktowanie.

Motywowanie wynagrodzeniami i premiami

Na pytanie, jak motywować pracowników, większość osób wymieni premie, podwyżki i atrakcyjne wynagrodzenie. Nie ma co ukrywać, pieniądze są tym, co motywuje większość osób. Życie drożeje, dlatego podwyżki są świetnym motorowerem do efektywnej pracy. Pierwszym ważnym elementem, powodującym, że pracownik czuje się zmotywowany,  jest wynagrodzenie oraz świadomość, że pensja będzie regularnie rosła.

Jeżeli już na wejście, podwładny otrzyma wysoką pensję, na pewno będzie się starał i dbał, aby utrzymać się na stanowisku. Ważne są również regularne podwyżki oraz nagrody finansowe. Skuteczną metodą, poprawiającą samopoczucie pracowników, są nagrody materialne. Wiele osób na pewno ucieszy się z bonów na zakupy, voucherów czy biletów do kina lub na koncert.

Jak jeszcze zmotywować pracowników? Na pewną dobrą nagrodą będzie dodatkowy dzień wolny. Nawet osoby, dla których praca to przyjemność, a nie obowiązek, uciszą się z dnia wolnego, który będą mogły spędzić z rodziną lub według swoich upodobań. Nagrody, zarówno pieniężne, jak i materialne umacniają wieź pracownika z firmą, sprawiają, że czuje się doceniony i usatysfakcjonowany.

Jasne cele skutecznie poprawiają motywację

Każdy pracownik lubi pracować, gdy widzi, że jego praca przynosi efekty. Rolą szefa jest przekazanie jasnych i zrozumiałych celów, które zmotywują do pracy. Ważne jest przedstawienie zatrudnionym osobom, co dzięki ich pracy firma zyska, jak wzrośnie sprzedać, produkcja czy inne parametry. Jeżeli cel zostanie osiągnięty przez pracowników, należy im o tym powiedzieć, docenić, pochwalić osoby, które miały w tym swój udział.

W przypadku, gdy cel nie zostanie osiągnięty, nie należy skupiać się na krytyce, a poszukać sposobów, aby następnym razem całość poszła lepiej.

Grywalizacja – aspekty z gier w motywowaniu pracowników

Nowocześnie menadżerowie, odpowiadając na pytanie, jak motywować pracowników, wymieniają grywalizację. Jest to obecnie jedno z najskuteczniejszych narzędzi do wzmacniania zaangażowania i motywacji pracowników. Polega na dodawanie mechaniki znanej z gier do elementów życia, które do tej pory nie miały nic wspólnego z grami. Jej celem jest angażowanie ludzi, motywowanie do działania, pobudzanie do nauki i rozwiązywania problemów przy osiąganiu przy tym pożądanych zachowań.

W grywalizacji wykorzystywane są m.in.: takie elementy jak pasek progresu, zdobywanie punktów, fabuła, poziomy trudności, kolekcjonowanie, feedback do zadań. W grywalizacji każdy pracownik ma naliczane punkty za realizacje bieżących zadań i misji. Można je wymienić na nagrody rzeczowe lub zasilić karty. Pracownicy otrzymują również różne atrybuty, np. ordery, gwiazdki, puchary. Po osiągnięciu jakiegoś celu, można przejść na kolejny, wyższym poziom zaawansowania.

Jak motywować pracowników
Jak motywować pracowników

Ważnym elementem grywalizacji są rankingi i tabele liderów, dzięki którym dana osoba lub zespół może  zostać mistrzem sprzedaży czy wdrożenia nowego projektu. Informacje powinny być wysiewne w widocznym miejscu, dostępne dla wszystkich. Aby poprawić samopoczucie pracowników, w grywalizacji wykorzystywane są również gry, quizy i konkursy.

Trzeba jednak pamiętać, że grywalizacja, podobnie jak inne techniki motywacji pracowników, nie będzie dobrze działała na każdą osobę. Jest to zależne do typów osobowości oraz upodobania danej osoby do pracy w zespole lub samodzielnie.

Integracja sposobem na zmotywowanie zespołu

Integracja to kolejna znana technika motywowania pracowników. Oczywiście nie zadziała na każdego, ale spora liczba pracowników dobrze odbierze tę metodę. Integracja może odbywać się na wiele sposobów. Najpopularniejsze są imprezy integracyjne, gdzie dany zespół wychodzi wspólne do lokalu, parku, na kręgielnie lub w inne podobne miejsce, gdzie razem spędza czas.

Wiele firm organizuje weekendowe wyjazdy integracyjne, z organizowanymi grami, wspólnymi wyjściami czy atrakcjami. Proponowane gry mają na celu nie tylko zabawę, ale pokazuję mocne strony każdego pracownika. Mniej znanym sposobem integracji jest wspólne wspieranie ludzi w potrzebnie, wolontariat czy pomoc w schronisku. Takie działanie doskonale buduje więź, łączy zespół, a przy okazji pozwala lepiej się poznać.

W trakcie imprez integracyjnych wiele osób pokazuje swój prawdziwy charakter. Może okazać się, że zamknięty w sobie programista jest mistrzem tańca, a atrakcyjna sekretarka chętnie pomaga opuszczonym zwierzętom w schronisku.

Motywowanie pracowników przez rozwój

Sporo osób, zapytanych, jak motywować pracowników, wymieni możliwość rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji. To bardzo ważne, ponieważ dzisiaj nie wystarczy raz zdobyta wiedza. Trzeba nieustanie się szkolić, aby pozostać konkurencyjnym na rynku pracy. Rolą menadżerów i kadry zarządzającej jest zapewnienie pracowników kursów, szkoleń lub opłacenie studiów podyplomowych. Dobrym sposobem rozwoju, niepowodującym dezorganizacji pracy, są szkolenia i kursy online.

Można przerabiać je w dowolnym czasie, są tak samo efektywne, jak nauka prowadzona w tradycyjny sposób. Istotne jest również, aby zwrócić uwagę na indywidualne predyspozycje konkretnych osób i pokierować ich ścieżką rozwoju. Dzięki temu firma może zyskać cennego pracownika, z ogromną wiedzą i potencjałem. Szkolenia pracowników to element, w który warto inwestować. Na pewno szybko się zwróci, a wyszkolona załoga, z dużą wiedzą, przełoży się na sukces firmy. Co istotne, pracownicy będą czuli się docenieni i wartościowi.

Pisaliśmy m.in. Kursy online dla pracowników HR

Dzięki zapewnieniu dostępu do szkoleń, podwładni będą wiedzieć, że firma w ich inwestuje i wiąże z nimi przyszłość. Innym motywującym sposobem rozwoju jest zapewnienie pracownikom dostępu do materiałów czy nowoczesnych narzędzi. Może to być prenumerata branżowej prasy, wykupienie dostępu do tematycznego portalu, umożliwienie wzięcia udziału w targach, konferencjach czy sympozjach.

Jeśli szukasz szkoleń dla swoich pracowników, zapoznaj się z naszą ofertą kursową: Certyfikowane kursy online oraz Szkolenia online z zaświadczeniem

Jak motywować pracowników
Jak motywować pracowników

Jak motywować pracowników – ważne jest podejście pracodawcy

Dobry szef powinien poznać swoich pracowników, zadbać o to, aby mogli w pełni wykorzystać swoje umiejętności. Ważne jest odpowiednie podejście, poprawiające samoocenę i wiarę w siebie. Na każdą osobę coś innego może działać motywująco. Trzeba to odkryć i wdrażać w życie. Jeżeli szef, będzie wierzył, że pracownik poradzi sobie z nowym projektem czy zadaniem, to pracownik będzie gotów podjąć nowe wyzwanie.

O szkoleniach dla pracowników mówimy nieco w naszym szkoleniu: Kurs online Rekrutacja i selekcja i szkoleniu audio: Kurs online Specjalista do spraw rekrutacji

Niedopuszczalne są negatywne wzmocnienia, które powodują spadek motywacji i efektywności pracy. Złe podejście szefa psuje atmosferę w firmie, zmusza ludzi do szukania innego zatrudnienia. Bez empatii i zrozumienia nikt nie będzie dobrym pracownikiem. Jak mówią badania, ponad 50% pracowników czuje się w pracy niedocenianych, nigdy nie słyszą pochwał, czy dobrego słowa. Wiele osób chce z tego powodu zmienić zatrudnienie.

Elastyczność w wykonywaniu obowiązków

Ubiegły rok pokazał, że pracownik może pracować nie tylko w biurze, ale również w domu. Praca zdalna, choć początkowo traktowana z dużą rezerwą, stała się tak samo efektywna, jak ta wykonywana w siedzibie firmy. Dobrym sposobem motywacji pracowników jest zapewnienie pracowników (o ile charakter pracy na to pozwala) możliwości wykonywania części obowiązków w domu.

Dla wielu osób, zwłaszcza tych, które łączą pracę z wychowaniem dzieci czy innymi obowiązkami, to świetne rozwiązanie. Oczywiście nie chodzi o to, aby pracownik w ogóle nie pokazywał się w firmie, ale w określone dni pracował zdalnie. Warto to ustalić indywidualnie, bo dla jednej osoby będzie wygodniejsze łączenie pracy zdalnej ze stacjonarną tydzień na tydzień, dla innego w poszczególne dni.

Warto również zgodzić się na elastyczny grafik, który ułatwi połączenie życia zawodowego z prywatnym. Niektóre firmy pozwalają, aby pracownik przychodził do pracy n. między 7 a 10, dzięki temu rano może odwieźć dzieci czy przygotować obiad. Ważne, aby przepracował wymaganą liczbę godzin. Elastyczne godziny pracy są doskonałym sposobem na motywowanie pracowników, stosowanym przez coraz większą liczbę firm.

Dobre zaplecze socjalne motywuje do pracy

Firmy, które mają dobrze wyposażoną stołówkę lub zapewniają catering, mogą pochwalić się bardziej zmotywowanymi pracownikami. Możliwość przygotowania sobie w pracy śniadania, podgrzania lunchu czy zapewnienie obiadu, to oznaka dbania o pracownika. Obiady w zakładowej stołówce pozwolą zaoszczędzić czas i pieniądze, a przy okazji przyciągną nowych pracowników.

Innym sposobem motywowania pracowników jest zorganizowanie na terenie firmy bufetu, w którym będzie można kupić przekąski, kanapki czy ciepłe dania. Badania przeprowadzone przez znany portal dla pracowników dowodzą, że dla ponad 60% pracowników dostęp do darmowych posiłków stanowi ważny element motywacji do pracy. Dzięki temu czują się docenienie i nagradzani.

Awans – dobry sposób na motywowanie do pracy

Nikt nie chce pracować ciągle na jednym stanowisku, dlatego warto zadbać, aby pracownicy mieli możliwość awansu i podnoszenia swoich kwalifikacji. Warto poszukać osób szczególnie ambitnych i wykorzystać ich potencjał. Jak wcześniej wspomniano, przydadzą się szkolenia, a także powierzanie trudniejszych zadać, wymagających większej odpowiedzialności.

Osoba ambitna na pewno będzie z tego zadowolona, poczuje się części firmy, będzie mogła wiązać z nią swoje życie zawodowe. Jeżeli pracownik nie będzie miał możliwości awansu, może stracić motywacje do działania. Zadania, które będzie wykonywał, będą mniej dokładne, bo pojawi się monotonia i znudzenie. Odpowiedź na pytanie, jak motywować pracowników, powinien znać każdy szef. Potencjał ludzki jest najważniejszy w rozwoju firmy, dlatego trzeba wiedzieć, jak dbać o podwładnych, co robić, aby zwiększyć efektywność ich pracy.

Stosowanie kilku prostych zasad szybko przyniesie pożądane rezultaty, a pracownicy nie będą chcieli zmienić zatrudnienia.

0Komentarzy o "Jak motywować pracowników? Kilka sposobów na poprawę efektywności pracy w firmie"

Zostaw wiadomość

O nas

SPD SZKOLENIA - profesjonalne szkolenia online. Zdobądź praktyczną wiedzę i wartościowy certyfikat. Zapisz się już dziś i ucz się, gdziekolwiek jesteś, na komputerze, tablecie, smartfonie.

SPD: Najlepszy e-learning dla wymagających

Oceniali nas:

Ostatnio na blogu

Kontakt z nami

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego SPD SZKOLENIA

ul. Szkolna 32, 32-077 Smardzowice

tel. 509 186 561

email: kontakt@spdszkolenia.pl

Wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem: 130267

Certyfikowane szkolenia online z zaświadczeniem MEN.

top
Wszelkie prawa zastrzeżone dla SPD SZKOLENIA - praktyczne kursy online z zaświadczeniem MEN