Czas pracy 2021 – wymiar, dni wolne i długie weekendy

Czas pracy 2021 to 252 dni do przepracowania, czyli 2016 godzin, 13 świąt ustawowo wolnych od pracy (z czego tylko 7 przypada na dni od poniedziałku do piątku, a 2 święta będące dniami ustawowo wolnymi od pracy przypadają w sobotę, a więc zgodnie z art. 130 §2 kodeksu pracy obniżają one wymiar o 8 godzin każde – pisaliśmy więcej tutaj wolne za święto w sobotę).

Wymiar czasu pracy 2021 w całym roku przedstawia się następująco – dla jednomiesięcznych okresów rozliczeniowych:

 1. Styczeń 2021: 40 godzin * 4 tygodnie + 8 godzin * 1 dzień – 8 godz. × 2 święta = 19 dni roboczych, czyli 152 godziny do przepracowania
 2. Luty 2021: 40 godzin * 4 tygodnie = 20 dni roboczych, czyli 160 godzin do przepracowania
 3. Marzec 2021: 40 godzin * 4 tygodnie + 3 dni * 8 godzin = 23 dni robocze, czyli 184 godziny do przepracowania
 4. Kwiecień 2021: 40 godzin * 4 tygodnie + 2 dni * 8 godzin – 1 święto * 8 godzin = 21 dni roboczych, czyli 168 godzin do przepracowania
 5. Maj 2021: 40 godzin * 4 tygodnie + 1 dzień * 8 godzin – 2 święta * 8 godzin = 19 dni roboczych, czyli 152 godziny do przepracowania
 6. Czerwiec 2021: 40 godzin * 4 tygodnie + 2 dni * 8 godzin – 1 święto * 8 godzin = 21 dni roboczych, czyli 168 godzin do przepracowania
 7. Lipiec 2021: 40 godzin * 4 tygodnie + 2 dni * 8 godzin = 22 dni robocze, czyli 176 godzin do przepracowania
 8. Sierpień 2021: 40 godzin * 4 tygodnie + 2 dni * 8 godzin = 22 dni robocze, czyli 176 godzin do przepracowania
 9. Wrzesień 2021: 40 godzin * 4 tygodnie + 2 dni * 8 godzin = 22 dni robocze, czyli 176 godzin do przepracowania
 10. Październik 2021: 40 godzin * 4 tygodnie + 1 dzień * 8 godzin = 21 dni roboczych, czyli 168 godzin do przepracowania
 11. Listopad 2021: 40 godzin * 4 tygodnie + 2 dni * 8 godzin – 2 święta * 8 godzin = 20 dni roboczych, czyli 160 godzin do przepracowania
 12. Grudzień 2021: 40 godzin * 4 tygodnie + 3 dni * 8 godzin – 1 święto * 8 godzin = 22 dni robocze, czyli 176 godzin do przepracowania

Powyższe to oczywiście czas pracy 2021 dla pełnego etatu. Dla niepełnych etatów zasada ustalania jest taka sama, czyli czas pracy 2021 ustala się dla niepełnych etatów tak samo, jak dla pełnego etatu, tylko ostateczny wynik obniża proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Czas pracy 2021 – niepełny etat

1/2 etatu 1/4 etatu 3/4 etatu
Styczeń 2021 76 godzin 38 godzin 114 godzin
Luty 2021 80 godzin 40 godzin 120 godzin
Marzec 2021 92 godziny 46 godzin 138 godzin
Kwiecień 2021 84 godziny 42 godziny 126 godzin
Maj 2021 76 godzin 38 godzin 114 godzin
Czerwiec 2021 84 godziny 42 godziny 126 godzin
Lipiec 2021 88 godzin 44 godziny 132 godziny
Sierpień 2021 88 godzin 44 godziny 132 godziny
Wrzesień 2021 88 godzin 44 godziny 132 godziny
Październik 2021 84 godziny 42 godziny 126 godzin
Listopad 2021 80 godzin 40 godzin 120 godzin
Grudzień 2021 88 godzin 44 godziny 132 godzin

Z kolei w przypadku dłuższych okresów rozliczeniowych czas pracy 2021 kształtuje się następująco.

Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe.

 1. Styczeń – marzec 2021: 12 tygodni * 40 godzin + 4 dni * 8 godzin – 2 święta * 8 godzin = 62 dni robocze, czyli 496 godzin do przepracowania
 2. Kwiecień – czerwiec 2021: 13 tygodni * 40 godzin – 4 święta po 8 godzin = 61 dni roboczych, czyli 488 godzin do przepracowania
 3. Lipiec – wrzesień 2021: 13 tygodni * 40 godzin + 1 dzień * 8 godzin = 66 dni roboczych, czyli 528 godzin do przepracowania
 4. Październik – grudzień 2021: 13 tygodni * 40 godzin + 1 dzień * 8 godzin – 3 święta * 8 godzin = 63 dni robocze, czyli 504 godziny do przepracowania

Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe:

 1. Styczeń – kwiecień 2021: 17 tygodni * 40 godzin + 1 dzień * 8 godzin – 3 święta * 8 godzin = 83 dni robocze, czyli 664 godziny do przepracowania
 2. Maj sierpień 2021: 17 tygodni * 40 godzin + 2 dni * 8 godzin – 3 święta * 8 godzin = 84 dni robocze, czyli 672 godziny do przepracowania
 3. Wrzesień – grudzień 2021: 17 tygodni * 8 godzin + 3 dni * 8 godzin – 3 święta * 8 godzin = 85 dni roboczych, czyli 680 godzin do przepracowania

Sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe:

 1. Styczeń – czerwiec 2021: 25 tygodni * 40 godzin + 4 dni * 8 godzin – 6 świąt * 8 godzin = 123 dni robocze, czyli 984 godziny do przepracowania
 2. Lipiec – grudzień 2021: 26 tygodni * 8 godzin + 2 dni * 8 godzin – 3 święta * 8 godzin = 129 dni roboczych, czyli 1032 godziny do przepracowania.

I odpowiednio mniej na niepełnym etacie.

Czas pracy 2021 pomniejszają dwa święta przypadające na sobotę. Są to 1 maja 2021 – Święto Pracy oraz 25 grudnia 2021 – Boże Narodzenie. W związku z tym pracodawca oddaje pracownikom dzień wolny za święto w sobotę. Należy pamiętać, że sobota nie jest dniem ustawowo wolnym do pracy (pisaliśmy więcej tutaj: wynagrodzenie za pracę w wolną sobotę). Ona z reguły jest dniem wolnym, gdyż zgodnie z art. 129 §1 kodeksu pracy pracownik pracuje przeciętnie 5 dni w tygodniu, niedziela jest ustawowo wolna od pracy, a zatem pozostaje jeszcze jeden dzień wolny – niekoniecznie musi to być sobota.

Wymiar czasu pracy 2021 w poszczególnych okresach rozliczeniowych ustala się zgodnie z art. 130 kodeksu pracy. Stosownie do §1 powołanego przepisu obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy ustala się w przyjętym okresie rozliczeniowym w następujący sposób:

 1. mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie

 2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

I do tego jeszcze ustalony dla danego okresu rozliczeniowego wymiar pomniejsza się o każde święto, które jest dniem ustawowo wolny od pracy wypadające w dniu innym niż niedziela.

A kwestię dni ustawowo wolnych od pracy reguluje ustawa z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy. Stosownie do przepisów powołanej ustawy dniami wolnymi od pracy są niedziele oraz następujące święta państwowe i kościelne:

 1. a) 1 stycznia – Nowy Rok,
 2. b) 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
 3. c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 4. d) drugi dzień Wielkiej Nocy,
 5. e) 1 maja – Święto Państwowe,
 6. f) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 7. g) pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 8. h) dzień Bożego Ciała,
 9. i) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 10. j) 1 listopada – Wszystkich Świętych,
 11. k) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
 12. l) 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 13. m) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia;

Oczywiście nie ma znaczenia, że są to po części święta katolickie. One mają wpływ na czas pracy 2021 dla wszystkich pracowników. Pracodawca musi o tym pamiętać – nawet, jeśli pracownik będący innego wyznania czy obywatelstwa nie obchodzi danego święta, to jest to święto ustawowo wolne od pracy dla wszystkich.

Wymiar czasu pracy 2021 w okresie rozliczeniowym pomniejszają również usprawiedliwione nieobecności pracownika. Jednocześnie zatrudnienie pracownika w trakcie miesiąca czy zakończenie stosunku pracy w trakcie miesiąca powoduje, że odpowiednio później zaczyna się dla tego pracownika okres rozliczeniowy albo odpowiednio wcześniej kończy.

To, że niedziela czy wymienione święta są dniami wolnymi od pracy nie oznacza, że nie mogą to dla pracownika być dni robocze (pisaliśmy więcej tutaj: czy można pracownika zmusić do pracy w dniu wolnym oraz tutaj: kiedy pracownik może odmówić wykonywania pracy). Kwestię dopuszczalności pracy w niedziele czy święta reguluje przepis art. 151(10) kodeksu pracy – praca w niedziele i święta jest np. dozwolona w zakładach użyteczności publicznej typu hotele, stacje benzynowe, szpitale itp. Planując czas pracy 2021 należy jednak pamiętać o pewnych regulacjach – jeśli niedziela jest dla pracownika dniem roboczym, to nie może to być każda niedziela w miesiącu.

Zgodnie z art. 151(12) kodeksu pracy pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 144, czyli w tzw. weekendowym systemie czasu pracy.

Jeśli natomiast niedziela nie jest dla pracownika dniem grafikowo roboczym, ale ze względu na okoliczności z art. 151(10) kodeksu pracy świadczył pracę w niedzielę, to pracodawca ma obowiązek oddać dzień wolny za pracę w niedzielę w ciągu 6 dni poprzedzających czy następujących po tej niedzieli.

Czas pracy 2021 – długie weekendy 2021

Długie weekendy nie układają się jakoś specjalnie korzystnie dla pracowników w 2021 roku. Same weekendy (sobota – niedziela albo niedziela – poniedziałek) dają 104 dni wolne, do tego doliczając 7 świąt wypadających na dzień inny niż niedziela i 2 święta, za które pracodawca oddaje dzień wolny, pracownik ma do dyspozycji 113 dni wolnych. Pierwszy dłuższy weekend to już początek stycznia – 6 stycznia wypada w środę, a więc np. 7 i 8 stycznia „pokryte” urlopem wypoczynkowym pozwalają na skorzystanie z pierwszego długiego weekendu.

Kolejny długi weekend 2021 to dopiero kwiecień. Poniedziałek Wielkanocny wypada 5 kwietnia, a więc tu potencjalnie 3 dni wolnego. Następny długi weekend już w maju – 1 Maja 2021 wypada w sobotę, za co pracodawca oddaje dzień wolny w okresie rozliczeniowym (a w zasadzie święto to pomniejsza wymiar do przepracowania w okresie rozliczeniowym). 3 Maja – święto Konstytucji 3 Maja wypada w poniedziałek. Wraz z weekendem plus ewentualnie odebranym dniem wolnym za 1 maja w dniu 4 maja – 4 dni wolnego pod rząd.

Następny długi weekend – 3 czerwca 2021 i święto Bożego Ciała. Urlop wypoczynkowy na piątek 4 czerwca daje pracownikowi 4 dni wolnego pod rząd. Święto sierpniowe – 15 sierpnia – wypada w niedzielę, a więc w zakresie wolnego od pracy nie daje pracownikowi nic.

Kolejny długi weekend 2021 dopiero w listopadzie. 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych wypada w poniedziałek, więc tu wraz z weekendem pracownik ma 3 dni wolnego. Drugie listopadowe święto – 11 listopada Dzień Niepodległości wypada w czwartek, a więc z piątkowym urlopem w dniu 12 listopada 2021 pracownik ma 4 dni wolnego pod rząd.

Święta grudniowe – 25 grudnia wypada w sobotę, a więc jeśli pracodawca odda za to dzień wolny w Wigilię 24 grudnia (która wypada w piątek), pracownik może liczyć na 3 dni wolnego pod rząd.

Planując czas pracy 2021 należy mieć na względzie nie tylko konieczność oddania dnia wolnego za święta wypadające w sobotę. Należy pamiętać o zakazie planowania pracy w nadgodzinach, czyli ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy oraz o zapewnieniu pracownikowi odpoczynków dobowych i tygodniowych.

A już niebawem w kolejnych artykułach czas pracy 2021 w praktyce – nadgodziny, urlopy wypoczynkowe i inne, zwolnienia od pracy.

Szkolenie z rozliczania czasu pracy 2021

0Komentarzy o "Czas pracy 2021 – wymiar, dni wolne i długie weekendy"

Zostaw wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone dla SPD SZKOLENIA - praktyczne kursy online z zaświadczeniem MEN